2005/2 Sayılı Tebliğde değişiklik hakkında

Resmi Gazate28521 Sayılı 07.01.2013 Tarihli  Resmî Gazete

Ekonomi Bakanlığından:

İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER HAKKINDA TEBLİĞ

(İHRACAT: 2005/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2013/2)

MADDE 1 – 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)’in 9 uncu maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“İhracat sayılan satış ve teslimlere konu mamullerin üretiminde kullanılan ithali geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında, geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisi tahsil edilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Hizmetleri

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir