2010/1 Sayılı Gözetim Tebliğinde Değişiklik

Resmi Gazate28526 Sayılı 12 Ocak 2013 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Tebliğ.

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı 2 nci Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2010/1)’in EK 1’inde yer alan Kayda Alınan Eşya Listesine 9607.11, 9607.19 ile 9607.20 GTP’leri ile 9619.00.31.00.00 ve 9619.00.39.00.00 GTİP’leri eklenmiştir.

Detaylara Ulaşmak için Tıklayınız.

Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Hizmetleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir