2012/32 Sayılı Numune alma Kılavuzu

T.C.
GUMRUK VE T.CARET BAKANLI.I
Gumrukler Genel Mudurluğu
Say. :B.21.0.GGM.0.19.01.00-010.06.01 08/10/2012
Konu :Numune Alma Kılavuzu
GENELGE
(2012/32)
Bilindiği uzere, numune almaya ilişkin kurallar ile numune miktarları Gumruk Yonetmeliğifnin 198 ve 199 uncu maddelerinde belirlenmiştir. Ayrıca, Yonetmeliğin 198/c maddesinde Numune alımında emniyet tedbirlerinin alınmasında, temizlik kurallarına uyulmasında ve uygun numune kaplarının seciminde Musteşarlıkca belirlenen numune alma standartlarının goz onunde bulundurulacak hukme başlanmıştır.
Bu cercevede hazırlanan Numune Alma Kılavuzu ekte yer almaktadır. Soz konusu kılavuzda eşya turune gore numune alma yontemleri, emniyet ve guvenlik tedbirleri, numune alımında kullanılacak alet ve techizat ile numune kaplar. belirtilmiştir.{title} ({hits})

{title} ({hits})

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir