2012/33 Sayılı Genelge YGM Sistemi hk

T.C.
GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.21.0.GGM.0.07.02.00.010.06.01
Konu : Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi
__________________________________________________________________________________
Hükümet Meydanı Ulus 06100 ANKARA Ayrıntılı bilgi için:Müşavirler Dairesi
Tel: (0312) 3068417 Faks: (0312) 3068965-95
GENELGE  ( 2012/33)
Bilindiği üzere, Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:3) 1/9/2012 tarih ve 28398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sistemine ilişkin aşağıda belirtilen güncelleme, düzeltme ve mevzuat düzenlemeleri yapılmıştır.
1) Sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak ve Gümrük Yönetmeliğinin 563 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında işlemleri tamamlanarak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında gümrük müşavir yardımcısı veya stajyer statüsünde çalışmaya başlayan kişilere ait bilgiler, Bölge Müdürlüklerinde “ym-yetki.güm.müş.tespit raporu. kont. Kabul memuru” kullanıcı koduna sahip memurlarca Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavir Sisteminde kayıt altına alınacaktır. Gümrük idarelerinde görevli memurlara Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Programına (YGMS) ilişkin “ym-Yetki.Güm.Müş.Tespit Raporu Kont.Kabul Memuru” kullanıcı kodu, bu idarelerdeki yetkili personel tarafından verilecektir. Söz konusu kullanıcı koduna sahip personel program içerisinde yalnızca tespit rapor özeti sorgulama ve kabul/red işlemlerini yapmaya yetkilidir.
2) Gümrüksüz satış mağazalarında aynı gümrük denetimi altında bulunan mağazaya eşya sevkinde düzenlenen eşya yollama kâğıdı yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından imzalanacaktır.
3) Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2)’nin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi” ekte yer almaktadır.
4) 13/5/2011 tarih ve 2011/32 sayılı, 4/7/2011 tarih ve 2011/38 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Müsteşar
EK:
EK 1- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi

2012/33 Sayılı Genelge YGM Sistemi hk

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Rehberi{title} ({hits})

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ


 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir