2012/35 Sayılı Genelge Kapsamında Eski kullanılmış ve yenileştirilmiş eşya ithalatı

T.C.
GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü‘nün
B.21.0.GGM.0.06.12.01.00-010.06.01  Sayılı 20/11/2012  tarihli Resmi Gazetede
İthalat Tebliğleri ile alaklaı olarak
(2012/35) Sayılı Genelge yayınlanmıştır.  Buna Göre Mer’i İthalat Tebliğlerinin gümrük işlemleri ile alakalı olarak  Eski, Kullanılmış ve Yenileştirilmiş Eşyalar’da ekteki genelgeye istinaden işlem yapılacaktır. {title} ({hits})

8429.51;

8429.52;

8429.59;

87.01;

87.02;

87.03;

87.04; ,

87.05 örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürme ye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini püskürten arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri

ve

87.11

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir