2013/2 Nolu İthalat Tebliği Harp Silahları ve Aksamları Hakkında

Resmi Gazate28514 Sayılı 31.12.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Harp Silahları,

Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin 2013/2 Nolu Tebliğ Hakkında

Ekonomi Bakanlığından:

İthalat işlemleri

MADDE 1 – (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen eşya, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği tarafından veya bu kuruluşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca ithal edilebilir.

(2) Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığından izin alan firmalar da bu Tebliğde belirtilen eşyayı ithal edebilir.

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı
93.01 Harp silahları (revolverler, tabancalar ve 93.07 pozisyonundaki silahlar hariç)
9305.10.00.00.00 Revolverler ve tabancalara ait olanlar (şarjörler hariç)
9305.91.00.00.00 93.01 Pozisyonundaki harp silahlarına ait olanlar
9306.30.10.10.00 93.01 Pozisyonundaki hafif makinalı tabancalara ait olanlar
9306.30.10.90.00 Diğerleri
9306.30.30.00.00 Harp silahlarına ait olanlar
9306.90.10.00.00 Harp silahlarına ait olanlar

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 – (1) 31/12/2011 tarihli ve 28159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Hizmetleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir