2013/24 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi

Resmi Gazate12 Ocak 2013 Günlü 28526 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 2013/24 nolu ürün güvenliği ve Denetimine ilişkin Tebliğ.

Ekonomi Bakanlığından:

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ STATÜSÜNE

İLİŞKİN TEBLİĞ

(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/24)

MADDE 1 – (1) 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2006/21) hükümlerine aykırı davrandığı tespit edilen ve aşağıda unvan ve adresi belirtilen şirketin “Uluslararası Gözetim Şirketi” statüsü, 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca geri alınmıştır.

Firma Unvanı Adresi
ATLAS GÖZETİM VE EKSPERTİZ HİZMETLERİ

TİC. LTD. ŞTİ.

YENİŞEHİR MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL

PAŞA BULVARI NO: 118  D.1 İZMİT/KOCAELİ

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımından 15 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir