2013/24 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi

12 Ocak 2013 Günlü 28526 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 2013/24 nolu ürün güvenliği ve Denetimine ilişkin Tebliğ. Ekonomi Bakanlığından: ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ STATÜSÜNE İLİŞKİN TEBLİĞ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/24) MADDE 1 – (1) 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2006/21) hükümlerine[…]

2010/1 Sayılı Gözetim Tebliğinde Değişiklik

28526 Sayılı 12 Ocak 2013 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Tebliğ. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı 2 nci Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2010/1)’in EK 1’inde yer alan Kayda Alınan Eşya Listesine 9607.11, 9607.19 ile[…]

Gümrük İşlemleri Seri No:16 Değişiklik Tebliği

10/ocak 2013 Günlü 28524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 16)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)’nin 3 üncü maddesinin son fıkrası ile 4 üncü maddesinin[…]

İthalatda kota ve tarife kontenjanına ilişkin tebliğin yürürlükten kaldırılması

10/ocak 2013 Günlü 28524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği. Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ MADDE 1 – 22/2/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1) yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 –[…]

Onaylanmış kişi statüsüne ilişkin Gümrük Tebliği

10 Ocak 2013 Günlü 28524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Detaylara ulaşmak için Tıklayınız. Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Hizmetleri  

28524 sayılı Resmi Gazete Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

10 Ocak 2013  Günlü 28524 Sayıl Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ   Yapılan değişikliklerden bazı başlıkları: Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü ve kapsamı Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak güvenilirlik koşulu Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması koşulu Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak[…]

2013/1 Sayılı İthalatda Koruma önlemlerine ilişkin Tebliğ

28522 Sayılı 8 Ocak 2013  Günlü Resmî Gazete’de Ekonomi Bakanlığından: Yayımlanan İthalatta Koruma önlemlerine ilişkin 2013/1 Sayılı Tebliğ Hakkında S Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN (2013/1 ) NOLU TEBLİĞ Tebliğin Konusu Türkiyede yerleşik üreticisi bulunan 2917.36.00.00.11 Gümrük Tarife istatistik pozisyonunda ”tereftalik asit” olarak sınıflandırılan eşyaların ithalatında son yıllarda artış olduğu saptanmış olup bu durumun[…]

2005/2 Sayılı Tebliğde değişiklik hakkında

28521 Sayılı 07.01.2013 Tarihli  Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT: 2005/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2013/2) MADDE 1 – 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)’in 9 uncu maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir. “İhracat sayılan satış ve teslimlere[…]

2013/1 Sayılı Tebliğ,2006/12 Sayılı tebliğde değişiklik hakkında

28521 Sayılı 07.01.2013 Tarihli Resmî Gazete de yayımlanan 2006/12 Sayılı İhracat Tebliğinde Değişiklik yapılması hakkında 2013/1 Sayılı Tebliğ. Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi kapsamında[…]