Bağlayıcı Menşe Bilgisi

{title} ({hits})

Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddesi: Madde 29

EK 3

T.C. GÜMRÜKLERİ- BAĞLAYICI MENŞE BİLGİSİ

TURKISH CUSTOMS – BINDING ORIGIN INFORMATION

 

1 1. Hak Sahibinin Adı ve Adresi                                                        Gizli  2. BMB Referans Numarası
H
A
K
S
A
H
İ
B
İ
3. Geçerliliğin Başlama Tarihi 
Önemli NotBu BMB, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesinin 4 ve 6 ncı fıkra hükümleri saklı kalmak koşuluyla 4 no.lu kutuda belirtilen tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir.Hak sahibi bu BMB’ye Gümrük Kanununun 242nci maddesi çerçevesinde itiraz edebilir. 4. Başvuru Tarihi ve Referans Numarası
5. Eşyanın Tarife Pozisyonu 
1
6. Eşyanın Tanımı, Ticari İsimlendirmesi ve Ek Bilgi                                                                            Gizli
7. Eşyanın Üretiminde Kullanılan Girdilerin
a) Tarife Pozisyonu
 
b) Nihai Ürünün Kıymetine Oranı c) İthal Edildiği Ülke 
8. Eşyanın Menşe Bilgisine İlişkin Karar 
9. Bu BMB, başvuru sahibi tarafından ………………… tarihli ve ………….. sayılı dilekçe ekinde verilen bilgi ve belgelere dayanarak……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….. maddesine istinaden verilmiştir.
Tarih:                                      İmza
Yer:                                       Mühür

 

2 1. Hak Sahibinin Adı ve Adresi                                                                                     Gizli 2. BMB Referans Numarası
G
Ü
M
R
Ü
K
İ
D
A
R
E
S
İN
Ü
S
H
A
S
I
3. Geçerliliğin Başlama Tarihi 
Önemli NotBu BMB, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesinin 4 ve 6 ncı fıkra hükümleri saklı kalmak koşuluyla 4 no.lu kutuda belirtilen tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir.Hak sahibi bu BMB’ye Gümrük Kanununun 242nci maddesi çerçevesinde itiraz edebilir. 4. Başvuru Tarihi ve Referans Numarası
5. Eşyanın Tarife Pozisyonu 
2
6. Eşyanın Tanımı, Ticari İsimlendirmesi ve Ek Bilgi                                                                            Gizli
7. Eşyanın Üretiminde Kullanılan Girdilerin
a) Tarife Pozisyonu
 
b) Nihai Ürünün Kıymetine Oranı c) İthal Edildiği Ülke 
8. Eşyanın Menşe Bilgisine İlişkin Karar 
9. Bu BMB, başvuru sahibi tarafından ………………… tarihli ve ………….. sayılı dilekçe ekinde verilen bilgi ve belgelere dayanarak …………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………… maddesine istinaden verilmiştir.
Tarih:                                             İmza
Yer:                                              Mühü
r