2012/41 Sayılı Genelge Yetkilendirlmiş Gümrük Müşaviri Asgari Ücret Tarifesi 2013

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013] Konu : Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi GENELGE (2012/41) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6 ncı maddesinin 10 uncu fıkrası uyarınca uygun bulunan 2013 yılı ”Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” ekte yer almaktadır. Bilgi ve gereğini rica ederim. Ziya ALTUNYALDIZ Bakan a.[…]

2012/40 Sayılı Genelge Gümrük Müşavirliği asgari ücret tarifesi

T.C. GÜMRÜK VE TiCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.07.0.01-161.02.03.02[2013] Konu : Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi GENELGE (2012/40) 2013 yılında ki Gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi hakkında  4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6 ncı maddesinin 10 uncu fıkrası uyarınca uygun bulunan 2013 yılı ”Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” ve ”Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret[…]

2012/39 Sayılı Bedelsiz İthalat Hakkında Genelge

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün B.21.0.GGM.0.04.01.00-010.06.01    26/12/2012 sayı ve Tarihli Konu : Bedelsiz ithalatta Gümrük Kıymeti Hakkındaki 2012/39 Sayılı Genelge Genelgenin amacı Bedelsiz olarak yapılacak ithalatlarda Özellikla Araba İthalatında ki kıymetlerin belirlenmesi hakkında izlenecek yolun ne olduğu ve Gümrüğe ibraz edilen Faturanın gerçeği yansıtıp yansıtmadığı konusunda İlgili Gümrük Müdürlüğünün tereddüte düşmesi durumunda[…]

2012/38 Nolu şahit numune saklama süresi hakkında genelge

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.19.01.00-010.06.01 Konu : Şahit numune saklama süresi 25.12.2012 GENELGE (2012/38) Bilindiği üzere, Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 13/ç maddesi “Şahit numuneler, numunenin özelliğine uygun olarak ve daha sonra Müsteşarlıkça yayımlanacak süreler ve koşullar göz önune alınarak muhafaza edilir ve usulüne uygun olarak imha edilir.” hükmünü[…]

2012/38 Nolu şahit numune saklama süresi hakkında genelge

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.19.01.00-010.06.01 Konu : Şahit numune saklama süresi 25.12.2012 GENELGE (2012/38) Bilindiği üzere, Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 13/ç maddesi “Şahit numuneler, numunenin özelliğine uygun olarak ve daha sonra Müsteşarlıkça yayımlanacak süreler ve koşullar göz önune alınarak muhafaza edilir ve usulüne uygun olarak imha edilir.” hükmünü[…]

2012/37 Sayılı Genelge Gümrük laboratuvarında yapılamaması hakkında

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.13. Konu : Gümrük  laboratuvarında yapılamaması hakkında 14.12.2012 GENELGE (2012/37) Genelgenin içeriği genel olarak Gümrüklerde kimyane’ye giden Gümrük Yönetmeliğinde belirtilen silsile süreç takip edilmeksizin kurum dışı labaratuvarlara gönderildiği ve gümrüğe en yakın labaratuvara gitmesi gerekirken daha uzak labaratuvarlara gönderildiği anlaşılmış olup Gümrük Yönetmeliğinin 201 inci maddesinin[…]

2012/37 Sayılı Genelge Gümrük laboratuvarında yapılamaması hakkında

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.13. Konu : Gümrük  laboratuvarında yapılamaması hakkında 14.12.2012 GENELGE (2012/37) Genelgenin içeriği genel olarak Gümrüklerde kimyane’ye giden Gümrük Yönetmeliğinde belirtilen silsile süreç takip edilmeksizin kurum dışı labaratuvarlara gönderildiği ve gümrüğe en yakın labaratuvara gitmesi gerekirken daha uzak labaratuvarlara gönderildiği anlaşılmış olup Gümrük Yönetmeliğinin 201 inci maddesinin[…]

2012/4 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Genelge

T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün 30/11/2012 Tarihli 2012/04 Sayılı Genelgesinde  İthal edilen ürünler ile alakalı olarak Özellikle Tekstil ürünlerinin Tüketicilere kullanım esnasında zarar verebilecek bir takım azo renklendiricilerinin olup olmadığının tespit edilmesi ve bu süreç içerisinde işlemlerin nasıl devam edeceği hakkında ki genelgede özet olarak İthal edilen ürünler[…]

2012/4 Sayılı Genelge Tüketicinin Korunması Hakkında

T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün 30/11/2012 Tarihli 2012/04 Sayılı Genelgesinde  İthal edilen ürünler ile alakalı olarak Özellikle Tekstil ürünlerinin Tüketicilere kullanım esnasında zarar verebilecek bir takım azo renklendiricilerinin olup olmadığının tespit edilmesi ve bu süreç içerisinde işlemlerin nasıl devam edeceği hakkında ki genelgede özet olarak İthal edilen ürünler[…]

29 Ekim 2012 Tarihli 36 sayılı Genelge-( Kabahatler Kanunu/ Para Cezaları )

29 Ekim 2012 Tarihli 36 sayılı Genelge-( Kabahatler Kanunu/ Para Cezaları ) Genelge 2012/36 İlgili genelgeye ulaşmak için Tıklayınız GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ