2008/33 Nolu tebliğ'de değişiklik yapılması hakkında Tebliğ No:2012/28

25 Aralık 2012 Günlü 28508 Sayılı Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: 2008/33 Nol yayınlanmış olan Tebliğ’de 2012/28 Nolu Tebliğ ile Değişiklik yapılmıştır. (TEBLİĞ NO: 2012/28) MADDE 1 – 15/11/2008 tarihinde  27055 sayı ile  Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin (2008/33)nolu Tebliğin ’in 25 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. MADDE 2[…]

2012/38 Nolu şahit numune saklama süresi hakkında genelge

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.19.01.00-010.06.01 Konu : Şahit numune saklama süresi 25.12.2012 GENELGE (2012/38) Bilindiği üzere, Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 13/ç maddesi “Şahit numuneler, numunenin özelliğine uygun olarak ve daha sonra Müsteşarlıkça yayımlanacak süreler ve koşullar göz önune alınarak muhafaza edilir ve usulüne uygun olarak imha edilir.” hükmünü[…]

2012/16 Nolu İthalatda Koruma önlemlerine ilişkin Tebliğ

21 Aralık 2012 Günlü ve 28504 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2012/16 Nolu Tebliğ Hakkında Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/16) Kapsam Bu tebliğin genel olarak amacı 52.05 G.T.İ.P yer alan “pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla pamuk içeren ve perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar)” ithalatında[…]

2012/37 Sayılı Genelge Gümrük laboratuvarında yapılamaması hakkında

20 Aralık 2012  Tarihli 28503 Sayılı Resmi Gazete TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT İŞLEMLERİ) (SERİ NO:3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TRANSİT İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 4) MADDE 1 – 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Transit İşlemleri) (Seri No:3)’nin 1 inci maddesinin birinci fıkrasına “ham petrol,” ibaresinden[…]

İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 2012/27 Nolu Tebliğ Hakkında Bilg

14 Aralık 2012 Günlü 28497 Sayılı Resmi Gazate’de Ekonomi Bakanlığından: İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 2012/27 Nolu Tebliğ Hakkında Bilg Tebliğin genel olarak amacına bakacak olursak MADDE 1 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 ve 7315.19.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) altında yer alan “Zincirler-Muhtelif Mafsal Halkalı Zincirler ve Aksamı”[…]

İthalatda Haksız Rekabetin Önlenmesine ilişkin 2012/26 Nolu Tebliğ

14 Aralık 2012 Günlü 28497 Sayılı Resmi Gazate’de Ekonomi Bakanlığından: İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 2012/26 Nolu Tebliğ Hakkında Bilg Tebliğin genel olarak amacına bakacak olursak MADDE 1 – (1) 3701.30.00.00.29 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) altında yer alan “alüminyumdan mamul hassaslaştırılmış ofset baskı kalıpları” nın Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli olanlarının ithalinde, 15/11/2008 tarihli[…]

İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesine ilişkin 2012/25 Nolu TEBLİĞ

14 Aralık 2012  Tarihli 28497 Sayıl Resmi Gazate’de Ekonomi Bakanlığından: İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesine ilişkin 2012/25 Nolu TEBLİĞ Hakkında     Başvuru ve mevcut durum hakkında özet olarak MADDE 1 – (1) 27/4/2000 tarihli ve 24032 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta  Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2000/3 sayılı Tebliğ ile 7307.19 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında[…]

2012/37 Sayılı Genelge Gümrük laboratuvarında yapılamaması hakkında

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.13. Konu : Gümrük  laboratuvarında yapılamaması hakkında 14.12.2012 GENELGE (2012/37) Genelgenin içeriği genel olarak Gümrüklerde kimyane’ye giden Gümrük Yönetmeliğinde belirtilen silsile süreç takip edilmeksizin kurum dışı labaratuvarlara gönderildiği ve gümrüğe en yakın labaratuvara gitmesi gerekirken daha uzak labaratuvarlara gönderildiği anlaşılmış olup Gümrük Yönetmeliğinin 201 inci maddesinin[…]

2012/4 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Genelge

T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün 30/11/2012 Tarihli 2012/04 Sayılı Genelgesinde  İthal edilen ürünler ile alakalı olarak Özellikle Tekstil ürünlerinin Tüketicilere kullanım esnasında zarar verebilecek bir takım azo renklendiricilerinin olup olmadığının tespit edilmesi ve bu süreç içerisinde işlemlerin nasıl devam edeceği hakkında ki genelgede özet olarak İthal edilen ürünler[…]

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan

4 Aralık 2012  Tarihli 28487 sayılı Resmi Gazete KURUL KARARI Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan: TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK’İN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN, PURO VE SİGARİLLO İTHALATI, FİYATININ BELİRLENMESİ VE YURT İÇİNDE PAZARLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR’IN 6 NCI MADDESİNİN, MAKARON ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULUM VE İŞLEYİŞİNE[…]