2012/23 Nolu ithalatda haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğ

Ekonomi Bakanlığından  Gazetede yayınlanan İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ( 2012/23NOLU ) TEBLİĞ Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma MADDE 1 – (1) Elpa Elastiki İplikler Sanayi ve İhracat A.Ş. (Elpa) ile Şahin Lateks Sanayi ve Tic. A.Ş. (Şahin) tarafından yapılan başvuru üzerine, Tayland Krallığı (Tayland) menşeli vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler (lateks iplik) için[…]

2012/18 Nolu İthalat tebliği Askıya alma sistemine ilişkin tebliğ yayınlandı

  EKONOMİ BAKANLIĞI (İTHALAT: 2012/18) NOLU ASKIYA ALMA SİSTEMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYINLANDI Tebliğin Amacı; Türkiyedeki sanayici firmaların rekabet kapastelerini artırabilmek için,:Modernize olmalarının sağlanabilmesi ve yeni iş alanlarının oluşturulmasını desteklemek,Üretim süreclerinde ihtiyaç duydukları hammade ve yarı mamul veya özetl imalt niteliğinindeki ürünlere düşük gümrük vergisi uygulanarak maliyetlerini azaltmaktır. Tebliğin detaylarına ulaşmak için    Tıklayınız  

TÜRKİYE’DE KAMU ALACAKLARININ MÜTESELSİL SORUMLULUK YOLUYLA TAHSİLİ EĞİLİMİ VE GÜMRÜK KANUNU UYGULAMASI

TÜRKİYE’DE KAMU ALACAKLARININ MÜTESELSİL SORUMLULUK YOLUYLA TAHSİLİ EĞİLİMİ VE GÜMRÜK KANUNU UYGULAMASI The Tendency of Collecting Public Debts by the Mean of Joint Liablity and the Practice of Customs Law in Turkey Barış BAHÇECİ∗   ÖZET Müteselsil sorumluluk müessesesi, özel hukuk kaynaklı olmakla beraber Türk vergi hukukunda uygulanmaktadır. Bu kapsamda gümrük müşavirleri de, müşterileriyle beraber[…]

TÜRKİYE’DE KAMU ALACAKLARININ MÜTESELSİL SORUMLULUK YOLUYLA TAHSİLİ EĞİLİMİ VE GÜMRÜK KANUNU UYGULAMASI

TÜRKİYE’DE KAMU ALACAKLARININ MÜTESELSİL SORUMLULUK YOLUYLA TAHSİLİ EĞİLİMİ VE GÜMRÜK KANUNU UYGULAMASI The Tendency of Collecting Public Debts by the Mean of Joint Liablity and the Practice of Customs Law in Turkey Barış BAHÇECİ∗   ÖZET Müteselsil sorumluluk müessesesi, özel hukuk kaynaklı olmakla beraber Türk vergi hukukunda uygulanmaktadır. Bu kapsamda gümrük müşavirleri de, müşterileriyle beraber[…]

Özet Beyan Formu ve Kullanma Talimatı

Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) – EK 10 Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddesi: Madde 63 İlgili olarak bakınız:   Elektronik Ortamda Özet Beyan Verilmesi Uygulamasına İlişkin Rehber Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.03.2010 tarihli ve 05240 sayılı tasarruflu yazısı (Özet Beyanların Gümrük Yönetmeliğinin 10 no.lu ekinde yer alan açıklama notları ve “Uygun Görülen Tanımlar” listesine uygun[…]

EK 9 Gümrük kıymeti

Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) – EK 9 Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddesi: Madde 44 EK 9 GÜMRÜK KIYMETİNİN BELİRLENMESİNDE GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE PRENSİPLERİNİN KULLANILMASI 1. “Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri”, hangi ekonomik varlık ve borçların, aktif ve pasif olarak muhasebe kayıtlarında yer alacağı, aktif ve pasifteki hangi değişikliklerin muhasebe kayıtlarına intikal ettirileceği,[…]

Gümrük Kıymeti yorum notları

Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) – EK 8 Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddesi: Madde 44 EK 8 GÜMRÜK KIYMETİ YORUM NOTLARI Birinci Sütun İkinci Sütun Gümrük Kanunu (GK)/Gümrük Yönetmeliği (GY)’nin İlgili Maddesi Notlar GK Madde 24/1 Fiilen ödenen veya ödenecek fiyat, ithal eşyasının fiyatıdır. Bu nedenle, alıcının satıcıya yaptığı, ithal eşyası ile ilgili olmayan,[…]

Menşe Şahadetnamesi Örneği

Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) – EK 7 Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddesi: Madde 42 EK 7   1 İhracatçı( çeviri için ) Numara ORJİNAL ( çeviri için ) MENŞE ŞAHADETNAMESİ   ( çeviri için ) 2 Alıcı ( çeviri için ) 3 Menşe Ülkesi( çeviri için ) 4 Taşımaya İlişkin Bilgiler (Tercihe Bağlı)[…]

Ek 6 Menşe statüsü kazandıran veya kazandırmayan işçilikler

Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddeleri: Madde 35, 36   EK 6 MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE (Tekstil Ürünleri Dışındaki Ürünler) Tarife Pozisyonu Ürün Tanımı Menşeli Olmayan Girdilere Uygulanarak Menşe Statüsü Kazandıran İşçilik veya İşlemler (1) (2) (3) 0201 Sığır eti (taze veya soğutulmuş) En[…]

Ek 5 Menşe statüsü kazandıran veya kazandırmayan işçilikler

 Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddeleri: Madde 34, 36 EK 5 MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE (T.G.T.C.’nin XI. Bölümünde Sınıflandırılan Tekstil Ürünleri)   Tarife Pozisyonu Ürün Tanımı Yabancı Menşeli Girdilere Uygulanarak Menşe Statüsü Kazandıran İşçilik veya İşlemler (1) (2) (3) y 5101 Yün, karde edilmemiş[…]