28524 sayılı Resmi Gazete Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

10 Ocak 2013  Günlü 28524 Sayıl Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ   Yapılan değişikliklerden bazı başlıkları: Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü ve kapsamı Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak güvenilirlik koşulu Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması koşulu Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak[…]

4 Aralık 2012 Günlü 28487 sayılı Resmî Gazete

4 Aralık 2012  Günlü 28487 sayılı  Resmî Gazete YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: SAFKAN ARAP VE İNGİLİZ ATLARININ SOY KÜTÜĞÜ, KAYITLARI, İTHALAT VE İHRACATI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK DAHA FAZLA BİLGİYE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ  

4 Aralık 2012 Günlü 28487 sayılı Resmî Gazete

4 Aralık 2012  Günlü 28487 sayılı  Resmî Gazete YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: SAFKAN ARAP VE İNGİLİZ ATLARININ SOY KÜTÜĞÜ, KAYITLARI, İTHALAT VE İHRACATI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK DAHA FAZLA BİLGİYE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ  

TÜRKİYE’DE KAMU ALACAKLARININ MÜTESELSİL SORUMLULUK YOLUYLA TAHSİLİ EĞİLİMİ VE GÜMRÜK KANUNU UYGULAMASI

TÜRKİYE’DE KAMU ALACAKLARININ MÜTESELSİL SORUMLULUK YOLUYLA TAHSİLİ EĞİLİMİ VE GÜMRÜK KANUNU UYGULAMASI The Tendency of Collecting Public Debts by the Mean of Joint Liablity and the Practice of Customs Law in Turkey Barış BAHÇECİ∗   ÖZET Müteselsil sorumluluk müessesesi, özel hukuk kaynaklı olmakla beraber Türk vergi hukukunda uygulanmaktadır. Bu kapsamda gümrük müşavirleri de, müşterileriyle beraber[…]

İhracı Yasak ve Ön izine bağlı ürünler

EKLER: 1. İhracı Yasak Mallar Listesi 2. İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi   EK 1/İHRACI YASAK MALLAR LİSTESİ MADDE YASAL DAYANAK 1-Kültür ve tabiat varlıkları (Eski eserler) 23/07/1983 tarih ve 18113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” 2-Hint keneviri 24/06/1933 tarih ve 2435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış[…]

Özet Beyan Formu ve Kullanma Talimatı

Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) – EK 10 Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddesi: Madde 63 İlgili olarak bakınız:   Elektronik Ortamda Özet Beyan Verilmesi Uygulamasına İlişkin Rehber Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.03.2010 tarihli ve 05240 sayılı tasarruflu yazısı (Özet Beyanların Gümrük Yönetmeliğinin 10 no.lu ekinde yer alan açıklama notları ve “Uygun Görülen Tanımlar” listesine uygun[…]

EK 9 Gümrük kıymeti

Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) – EK 9 Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddesi: Madde 44 EK 9 GÜMRÜK KIYMETİNİN BELİRLENMESİNDE GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE PRENSİPLERİNİN KULLANILMASI 1. “Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri”, hangi ekonomik varlık ve borçların, aktif ve pasif olarak muhasebe kayıtlarında yer alacağı, aktif ve pasifteki hangi değişikliklerin muhasebe kayıtlarına intikal ettirileceği,[…]

Gümrük Kıymeti yorum notları

Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) – EK 8 Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddesi: Madde 44 EK 8 GÜMRÜK KIYMETİ YORUM NOTLARI Birinci Sütun İkinci Sütun Gümrük Kanunu (GK)/Gümrük Yönetmeliği (GY)’nin İlgili Maddesi Notlar GK Madde 24/1 Fiilen ödenen veya ödenecek fiyat, ithal eşyasının fiyatıdır. Bu nedenle, alıcının satıcıya yaptığı, ithal eşyası ile ilgili olmayan,[…]

Menşe Şahadetnamesi Örneği

Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) – EK 7 Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddesi: Madde 42 EK 7   1 İhracatçı( çeviri için ) Numara ORJİNAL ( çeviri için ) MENŞE ŞAHADETNAMESİ   ( çeviri için ) 2 Alıcı ( çeviri için ) 3 Menşe Ülkesi( çeviri için ) 4 Taşımaya İlişkin Bilgiler (Tercihe Bağlı)[…]