Ek 6 Menşe statüsü kazandıran veya kazandırmayan işçilikler

Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddeleri: Madde 35, 36   EK 6 MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE (Tekstil Ürünleri Dışındaki Ürünler) Tarife Pozisyonu Ürün Tanımı Menşeli Olmayan Girdilere Uygulanarak Menşe Statüsü Kazandıran İşçilik veya İşlemler (1) (2) (3) 0201 Sığır eti (taze veya soğutulmuş) En[…]

Ek 5 Menşe statüsü kazandıran veya kazandırmayan işçilikler

 Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddeleri: Madde 34, 36 EK 5 MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE (T.G.T.C.’nin XI. Bölümünde Sınıflandırılan Tekstil Ürünleri)   Tarife Pozisyonu Ürün Tanımı Yabancı Menşeli Girdilere Uygulanarak Menşe Statüsü Kazandıran İşçilik veya İşlemler (1) (2) (3) y 5101 Yün, karde edilmemiş[…]

Ek 6

Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddeleri: Madde 35, 36   EK 6 MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE (Tekstil Ürünleri Dışındaki Ürünler) Tarife Pozisyonu Ürün Tanımı Menşeli Olmayan Girdilere Uygulanarak Menşe Statüsü Kazandıran İşçilik veya İşlemler (1) (2) (3) 0201 Sığır eti (taze veya soğutulmuş) En[…]

Ek 5

 Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddeleri: Madde 34, 36 EK 5 MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN LİSTE (T.G.T.C.’nin XI. Bölümünde Sınıflandırılan Tekstil Ürünleri)   Tarife Pozisyonu Ürün Tanımı Yabancı Menşeli Girdilere Uygulanarak Menşe Statüsü Kazandıran İşçilik veya İşlemler (1) (2) (3) y 5101 Yün, karde edilmemiş[…]

Menşeli olmayan girdiler

Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddesi: Madde 36 EK 4 MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİ LİSTESİNE İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR GENEL YORUMLAMA KURALLARI     Not 1 1.1. Ek 5 ve 6’da yer alan listelerin ilk iki sütunu elde edilen ürünü tanımlamaktadır. 1 inci sütun Armonize Sistem’de kullanılan[…]

Bağlayıcı Menşe Bilgisi

Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddesi: Madde 29 EK 3 T.C. GÜMRÜKLERİ- BAĞLAYICI MENŞE BİLGİSİ TURKISH CUSTOMS – BINDING ORIGIN INFORMATION   1 1. Hak Sahibinin Adı ve Adresi                                                        Gizli  2. BMB Referans Numarası H A KS A H İ B İ 3. Geçerliliğin Başlama Tarihi  Önemli NotBu BMB, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesinin 4[…]

Bağlayıcı Tarife Bilgisi

Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddesi: Madde 28 EK 2 T.C. GÜMRÜKLERİ- BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ TURKISH CUSTOMS – BINDING TARIFF INFORMATION   1 HAK SAHİBİ NÜSHASI 1. Hak Sahibinin Adı ve Adresi Gizli 2. BTB Referans Numarası 3. Geçerliliğin Başlama Tarihi Önemli NotBu BTB, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesinin 4 ve 5 inci fıkra hükümleri[…]

Bağlayıcı Tarife Başvuru Formu

Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddesi: Madde 28 EK 1 TC GÜMRÜKLERİ BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ BAŞVURU FORMU 1. Başvuru Sahibi: Adı ve Adresi SADECE RESMİ KULLANIM İÇİNDİR ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. Telefon No :…………………………………………………. Faks No : ………………………………………………… Başvuru Referans No: Başvuruyu Kabul Eden Gümrük İdaresi: ………………………………………………………………… Kayıt Tarihi :………………………………………… Kayıt Numarası:…………………………………………. Başvuruyu Kabul Eden[…]

onbirinci ve onikinci kitap İtirazlar son hükümler

ONBİRİNCİ KİTAP İtirazlar İlgili olarak bakınız: 14.09.2011 tarihli 4486 sayılı tasarruflu yazı (Danıştay 7. Dairesinin 21/06/2011 tarih ve Esas no: 2009/8888 Karar no: 2011/ 3510 sayılı kararı ile Gümrük Yönetmeliğinin 585 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sunulmak üzere ilgili gümrük idaresine” ibaresi ile ikinci ve üçüncü fıkrası iptal edilmiştir.) Başvuru ve inceleme MADDE 585[…]

Onuncu Kitap Gümrük Cezaları

ONUNCU KİTAP Cezalar BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ceza koyan çeşitli kanunlara göre takibat yapılması MADDE 579 – (1) Bir fiilin hem Kanunun hem de kaçakçılıkla mücadele veya diğer ceza koyan kanunların kapsamına girebilecek olması durumunda, idare amiri durumu inceleyerek olay dolayısıyla, aynı zamanda diğer kanunlara göre işlem yapılıp yapılmayacağını tespit eder. (2) Soruşturma veya kovuşturma[…]