2013/1 Sayılı İthalatda Koruma önlemlerine ilişkin Tebliğ

28522 Sayılı 8 Ocak 2013  Günlü Resmî Gazete’de Ekonomi Bakanlığından: Yayımlanan İthalatta Koruma önlemlerine ilişkin 2013/1 Sayılı Tebliğ Hakkında S Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN (2013/1 ) NOLU TEBLİĞ Tebliğin Konusu Türkiyede yerleşik üreticisi bulunan 2917.36.00.00.11 Gümrük Tarife istatistik pozisyonunda ”tereftalik asit” olarak sınıflandırılan eşyaların ithalatında son yıllarda artış olduğu saptanmış olup bu durumun[…]