DİİB Kapsamında ki Beyannamede düzeltme yapılması 2012-31 Sayılı Genelge

Gümrükler Genel Müdürlüğü (2012-31 Genelgesi)

2012-31 Genelgesi DIIB Kapsamı Beyannamede Düzeltme yapılması ile 2011-1 sayılı Genelgenin Yürürlülükten kaldırılması hakkında genelge. {title} ({hits})

Gümrük Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmetleri