Gümrük genel tebliği (Tır işlemleri) seri no:1

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 15 kasım 2012 perşembe günlü 28468 sayılı resmi gazete’de 

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 1)’ NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANDI.

MADDE 1 –  Bu  Tetbliğin amacı,

31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı 5 inci mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No:1)’nin 41 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “on beş gün” süre  ibaresi  “otuz gün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Hizmetleri

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir