İhracat Hizmetlerimiz

İHRACAT HİZMETLERİMİZ

 • İhraç edilecek eşyaların İhracat mevzuatı çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılması
 • ihracatta TEV uygulamaların kontrol ve takibi yapılması.
 • Hariçte İşleme Rejimi uygulamalarının kontrolü ve takibi yapılması.
 • İhracat esnasında Alıcı firma tarafından istenen evrakların ( Sağlık Sertifikası, Kontrol Belgesi, A.TR Belgesi, EUR-1 Belgesi, Menşe Şahadetnamesi, Konsolosluk tasdikli işlemler, vb ) hazırlanması, temini ve takibi yapılması .
 • İhraç Eşyası ile ilgili G.T.İ.P. ( Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ) tespiti yapılması. İhraç eşyalarına ait vesaik evrakların ilgili kurum ve kuruluşlara teslimi ve takibi yapılması.
 • İhraç Eşyalarının Muayenesi ve işlemlerinin kontrolü ve takibi yapılması.
 • Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithal edilen eşyaların ihracat sürelerinin takibi yapılması.
 • İhraç edilmiş ürünlerin ilgili vesaiklerin hazırlanarak tasnif ve İhracatçı firmaya teslim edilmesi.

İHRACAT  İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • Resmi Türkçe Fatura
 • Çeki Listesi ( Ayrıntılı olarak )
 • Avrupa Topluluğu ülkelerine yönelik ihracatlarda ATR belgesi (Tarafımızdan düzenlenir)
 • Anlaşmalı ülkeler için EUR.1belgesi (Tarafımızdan düzenlenir)
 • Diğer ülkeler için Menşe Şahadetnamesi (Tarafımızdan düzenlenir)
 • Peşin ödeme şeklinde yapılan ihracatta Döviz Alım Belgesi
 • Özel evrak gerektiren ihraç eşyalar eşyalar için Kontrol Belgesi, Ziraat Raporu-Sağlık
  Raporu, v.b. istek doğrultusunda tarafımızdan alınır.
 • İhracatın gerçekleşmesi için göndermek istediğiniz malın bağlı bulunduğu İhracatçılar
  Birliği üyeliği tarafımızdan yapılır.
 • Kati ihracat işlemleri
 • İthal edilen eşyanın ihracatında, ithalata ait tek idari belge ve ekleri