İthalat Hizmetlerimiz

İTHALAT HİZMETLERİMİZ

 • İthal edilecek eşyaların İthalat mevzuatı çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılması .
 • Dahilde İşleme Rejimi Uygulamaları yapılması.
 • Ordino Alımı .
 • Siparişten itibaren eşya takibi yapılması.
 • İthal ürünler ile ilgili G.T.İ.P.( Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ) Tespiti yapılması.
 • Nakliyeci Firmalardan Vesaik evrak takibi yapılması.
 • Tse, Dts, Gözetim belgesi, vb evrakların ilgili bakanlıklardan temini ve takibi yapılması.
 • Vesaik evrakların tasnifi ve ilgili birimlere teslimi yapılması.
 • İthal ürünler ile ilgili Küşat , eksiklik noksanlık ve hasar tutanaklarının düzenlenmesi ve takibi yapılması.
 • İthal eşyalarına ait yapılması gereken muayene ve takibi yapılması.
 • İthal eşyalarına ait yatırılması gereken vergi ve teminatların ödenmesi, takibi yapılması.
 • İthal edilmiş eşyaların belirtilen adreslere teslimi ve takibi yapılması.
 • İthal edilmiş ürünlerin ilgili vesaiklerin hazırlanarak tasnif ve İthalatçı firmaya teslim edilmesi.
 • Tekstil Ürünleri için Kayıt Belgesi başvurusu ve alımı

İTHALAT  İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • İthal eşyaya ait orijinal fatura (INVOICE)
 • İthal eşyaya ait gümrük kıymet bildirim formu(Tarafımızca hazırlanır)
 • Sigorta poliçesi (İşlem FOB,EXW,CPT veya CF ise)
 • Navlun Faturası
 • Peşin Ödemelerde Banka transfer dekontu ,Mal Mukabili ödemelerde KKDF Dekontu
 • Ordino
 • Konişmento
 • Çeki listesi
 • Sanayici Taahhütname,Bakım Onarım Belgesi (Özel Evrak Gerektiren Mallarda)
 • A.B. ülkelerinden ithal edilecek mallardan ATR; EFTA üyesi ülkelerden EUR.1 belgesi