Gümrükleme ve Danışmanlık hizmeti verirken

İLKELERİMİZ

Kurulduğumuz günden bu yana en önemli ve tek hedefimiz “ ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZI EN DOĞRU ŞEKİLDE BİLGİLENDİRMEK SORUNLARINA PROFESYONEL YAKLAŞIMLAR; HIZLI VE ETKİN ÇÖZÜMLER SUNMAKTIR”. Her zaman için hedefimiz bu olduğundan aşağıdaki ilkelerle hareket ederiz.

1-)Yaptığımız iş ve işlemlerde, firmamız ile olan ilişkilerimizde ve onlara verdiğimiz hizmette hukukun üstünlüğün prensiplerinden ayrılmamak, dürüst ve açık olmak.

2-) Deneyimli ve uzman bir kadro istihdam ederek hizmet kalitemizi üst seviyeye çıkarmak.

3-) Ekibimizi sürekli eğitime tabii tutarak bilgi ve birikimlerini en üst seviyeye çıkarmak.

4-) Hizmetlerimizi yerine getirirken hizmet verdiğimiz her aşamada, özveriyle çalışmak.

5-) Bize ihtiyaç duyulduğu anda (hukuki ve teknik anlamda bilgi aktarmak) çözüm ortaklarımızın yanında olmak.

SORUMLULUK

Gümrük Müşavirliği hizmeti veren şirketler 4458 sayılı Gümrük kanunu, 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na istinaden hizmet verdikleri firmalar ile birlikte müteselisen sorumludurlar. Bizde çözüm ortağı olarak gördüğümüz firmaları en doğru şekilde bilgilendirerek dış ticaretin değişen kurallarına uygun ve doğru şekilde işlemlerinin yürütülmesine çalışırız.

ZAMAN VE KALİTE

Hizmet sektöründeki firmaların verdikleri hizmetin kalitesi birçok faktöre bağlı olabilmektedir. Örneğin bir fabrikanın üretim bandına girmesi gereken herhangi bir hammadde veya malzemeyi zamanında teslim edemediğinizde, fabrika üretiminin durması; makinelerin ve tesisin zarar görmesine ya da tekrar çalışmaya başlayıncaya kadar ciddi vakit kayıplarına neden olabilmektedir. Eğer ihracatçı bir firmaysanız, gümrük işlemlerinde ya da nakliye den olan gecikmeler dolayısı ile; yurt dışındaki alıcıdan reklamasyon cezasına veya ihracat bedeli kesintileriyle karşı karşıya kalınabilmektedir. Tüm bu sıkıntılar zamanın iyi kullanılmamasından kaynaklanmaktadır. Bizde bütün bunların farkında olarak, yaptığımız işleri müşterilerimiz için en Hızlı, Güvenli, Maliyetsiz ve Sorunsuz bir şekilde yapmayı hedef edindik.

ÇÖZÜMLER

Biz hep daha iyi ve daha kaliteli hizmet nasıl veririz diye düşmüşüzdür. Karşımıza genelde olumsuz koşullar çıkmıştır. Bu olumsuz koşullar kimi zaman ekonomik, kimi zaman altyapı, kimi zamanda ülkenin genel sorunları olmuştur. Bu durumla ilgili olarak bir şeyi fark ettik. Herkes sorunlarla ilgili olarak koşulları suçluyordu. Ya bizde koşulları suçlayacaktık, ya da hizmet kalitemizi artırmak için uygun koşulları arayıp bulacak, bulamıyorsak biz oluşturacaktık. Yani çözüm üretmeye devam ettik.