Özet Beyan Formu ve Kullanma Talimatı

Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) – EK 10

{title} ({hits})

Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddesi: Madde 63

İlgili olarak bakınız:

 

  • Elektronik Ortamda Özet Beyan Verilmesi Uygulamasına İlişkin Rehber
  • Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.03.2010 tarihli ve 05240 sayılı tasarruflu yazısı (Özet Beyanların Gümrük Yönetmeliğinin 10 no.lu ekinde yer alan açıklama notları ve “Uygun Görülen Tanımlar” listesine uygun şekilde verilmesi hk.) 

 

EK 10

T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU

A. GENEL BİLGİLER
1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü
a Adı b Numarası c Referans numarası d Ülkesi Tescil No:
2.Beyan sahibi/temsilcisi 5.Yükleme Yeri 6.Boşaltma yeri Tescil tarihi
   
3.Çıkış Gümrük İdaresi 7.İlk Varış /İlk çıkış yeri

 

8. Varış tarihi ve saati

 

9.Kalem Sayısı
B. EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER
11.Gönderici 13.Bildirim tarafı
12. Alıcı 14.Acente
   
15.Kalem No 16.Taşıma Senedi Numarası 19.Kapların markası/nosu 20.Eşya Kodu 21.Eşyanın Tanımı
17.Kap Cinsi

 

18.Kap Adedi
22.Brüt Ağırlık 23.Net Ağırlık 24.Kalem Fiyatı 25.Mühür numarası 26. BM Tehlikeli Eşya Kodu 27.Nakliye Ücretinin Ödeme şekli
28.Eşyanın Uğradığı/
Uğrayacağı Ülkeler
           
           
29.Eşyanın Bulunduğu Yer 30. Diğer     31.İmza

Özet Beyan Formu Kutularına İlişkin Açıklama Notları

(1) Taşıyıcı : Özet beyanı veren kişi ile taşıyıcı farklı ise taşıyıcının adı ve varsa vergi numarası girilir.

(2) Beyan sahibi/ temsilcisi : Özet beyanı veren kişi veya temsilcisinin adı ve vergi numarası girilir.

(3) Çıkış Gümrük İdaresi : Çıkış özet beyanda taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiği gümrük idaresinin kodu girilir.

(4) Taşıtın kimliği ve ülkesi : Türkiye Gümrük Bölgesine girecek aktif taşıtın kimlik ve uyruk bilgisine ilişkin olarak;

a alt bölümüne taşıtın adı girilir.
b alt bölümüne karayolunda plaka numarası, demiryolunda vagon numarası, deniz ve hava yolunda sefer numarası girilir.
c alt bölümüne referans numarası (deniz taşımacılığında IMO numarası gibi) girilir.
d alt bölümüne taşıtın ülkesine ilişkin kod girilir.

(5) Yükleme yeri : Eşyanın taşıta yüklendiği liman, havaalanı, navlun terminali, tren istasyonu ya da diğer yerlerin adı ile bu yerlerin bulunduğu ülke kodu girilir.

(6) Boşaltma yeri : Eşyanın taşıttan indirildiği liman, havaalanı, navlun terminali, tren istasyonu ya da diğer yerlerin adı ile bu yerlerin bulunduğu ülke kodu girilir.

(7) İlk varış yeri/ilk çıkış yeri kodu : Türkiye Gümrük Bölgesine ilk varış gümrük idaresinin kodu ile Türkiye Gümrük Bölgesinden ilk çıkış gümrük idaresinin kodu girilir. (Bu bir liman, havaalanı ya da bir kara sınır kapısı olabilir.)

(8) Varış tarih ve saati : Taşıtın Türkiye Gümrük bölgesinde ilk sınır kapısına varışına ilişkin planlanmış tarih ve saate ilişkin bilgi girilir.

(9) Kalem Sayısı : Eşyanın toplam kaç kalemden oluştuğuna ilişkin bilginin yer aldığı kutudur.

(10) Beyan Türü : Taşıma şekline göre beyan türlerinden biri girilir.

(11) Gönderici : taşıma sözleşmesinde belirtilen ve eşyayı göndermeyi taahhüt eden göndericinin adı ve çıkış özet beyanda vergi numarası girilir.

(12) Alıcı : Eşyanın gerçekte gönderildiği kişinin adı ve giriş özet beyanda vergi numarası girilir.

(13) Bildirim Tarafı : Taşıma senetlerinde “notify” olarak belirtilen tarafın adı ve vergi numarası girilir.

(14) Acente : Yetkili konteyner acentesinin adı ve vergi numarası girilir.

(15) Kalem No : Kaçıncı kalem eşya olduğuna ilişkin bilginin yer aldığı kutudur.

(16) Taşıma Senedi numarası : Taşıma senedi numarası girilir. Bulunmaması halinde tek sevkiyat numarası bu alana girilir. Özet beyan verenle taşıyıcının farklı olması halinde taşıyıcının taşıma senedi numarası da eklenir.

(17) Kap Cinsi : Kapların cinsine ilişkin kod girilir.

(18) Kap Adedi : Kap adedi girilir.

(19) Kapların markası/no.su : Kapların marka ve numarası veya eşya konteyner ile taşınıyorsa konteyner marka ve numarası girilir.

(20) Eşya Kodu : Eşyanın tarife pozisyonu girilir.

(21) Eşyanın Tanımı : Gümrük idaresinin eşyayı teşhis etmesine yetecek açıklıkta ve sadelikte eşyanın tanımı girilir. Genel terimler (Örneğin; “birleştirilmiş”, “muhtelif “, “çeşitli”, “aksam parça”, “elektronik eşya”, “yaş sebze meyve”, “genel kargo”, ” bitki ” vb.) kullanılmaz. (Daha geniş açıklama için aşağıdaki listeye bakınız). Eşya kodunun girilmesi halinde bu bilginin girilmesine gerek yoktur.

(22) Brüt ağırlık : Eşyanın brüt ağırlığı kg. cinsinden girilir.

(23) Net ağırlık : Bilinmesi halinde eşyanın ambalajları hariç net ağırlığı kg. cinsinden girilir.

(24) Kalem fiyatı : Özet beyanın basitleştirilmiş usul kapsamında verilmesi halinde kalem fiyatı girilir. Döviz kodu ile birlikte kullanılır.

(25) Mühür numarası : Varsa kapların üzerindeki mühür numarası girilir.

(26) BM Tehlikeli eşya kodu : Eşyanın Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen tehlikeli eşya listesinde bulunması halinde bu listedeki kod girilir.

(27) Nakliye Ücretinin ödeme şekli: Bilinmesi halinde nakliye ücretinin ödeme şekli, aşağıdaki kodlar kullanılarak girilir.

A- Nakit ödeme

B- Kredi kartıyla ödeme

C- Çekle ödeme

D- Diğerleri (Nakit hesabına doğrudan ödeme gibi)

H- Elektronik kredi transferi

Y- Taşıyıcı ile olan cari hesap

Z- Ön ödemeli değil

(28) Eşyanın Uğradığı/Uğrayacağı Ülkeler : Birinci satıra eşyanın uğradığı limanın kodu, ikinci satıra ise limanın bulunduğu ülke kodu girilir. Eşyanın ilk hareket yeri ile son varış yeri arasındaki tüm liman ve ülkelerin kodları girilir.

(29) Eşyanın bulunduğu yer : Çıkış özet beyanda eşyanın muayene edildiği yer adı girilir.

(30) Diğer : Beyan sahibi tarafından belirtilmesine ihtiyaç duyulan bilgiler girilir.

(31) İmza : 2 no.lu kutuda yer alan beyan sahibi/temsilcisi tarafından imzalanır.

Posta ve Hızlı Kargo
3, 7, 13, 19, 25 ve 29 no.lu kutular giriş özet beyanda; 4, 5, 6, 7, 8 ve 13 no.lu kutular ise çıkış özet beyanda doldurulmaz.

Karayolu Taşımacılığı
3, 13 ve 29 no.lu kutular giriş özet beyanda; 4, 5, 6, 7, 8 ve 13 no.lu kutular ise çıkış özet beyanda doldurulmaz.

Demiryolu Taşımacılığı
3, 13 ve 29 no.lu kutular giriş özet beyanda; 4, 5, 6, 7, 8 ve 13 no.lu kutular ise çıkış özet beyanda doldurulmaz.

Yetkilendirilmiş Yükümlü
3, 6, 22, 25, 26, 27 ve 29 no.lu kutular giriş özet beyanda; 4(a)/ (b)/ (d), 5, 6, 7, 8, 13, 22, 25, 26, 27 ve 29 no.lu kutular ise çıkış özet beyanda doldurulmaz.

Uygun Görülmeyen Tanımlar Uygun Görülen Tanımlar
Tarım Ürünleri Portakal, Balık, Pirinç, Ekmek
Sağlık Sevkiyatları Battaniye, İlaç
Hayvanlar At, Kümes Hayvanları, Büyük Baş Hayvan
Giysi Erkek Tişörtü, İç Çamaşırı, Kız Atleti/Yeleği, Erkek Ceketi
Dayanıklı Eşya Buzdolabı, Ocak, Mikrodalga Fırın, Kahve Makinesi
Oto Yedek Parçaları Otomobil Frenleri, Otomobil Ön Camı
Kap Plastik Kap
Kimyasal Tehlikeli Kimyasalın Asıl Adı (Marka Değil)
Kimyasal Tehlikesiz Kimyasalın Asıl Adı (Marka Değil)
Temizlik Ürünleri Alkol, Deterjan
Konsolide Eşya Tablodaki Diğer Spesifik Örneklere Bakınız
Eğitim Araçları Kalem, İnteraktif Yazı Tahtası, Kitap
Elektronik Bilgisayar, TV, CD Oynatıcı, Walkman, Kayıt Cihazı, Cep Telefonu, Ekran, Yazıcı
Teçhizat Petrol Kuyusu Ekipmanı, Kümes Hayvanı Ekipmanı
Navlun Her Çeşit Tablodaki Diğer Spesifik Örneklere Bakınız
Gıda İçecekler (Tarım Ürünlerindeki Diğer Örneklere Bakın)
Genel Kargo Tablodaki Diğer Spesifik Örneklere Bakınız
Hediyelik Eşya Bebekler, Uzaktan Kumandalı Arabalar
Ev Eşyaları Tabaklar, çanaklar, sofra eşyası,
Sanayi Ürünleri Elektroniklerdeki Örneklere Bakın
Demir-Çelik Demir Boru, Çelik Boru, Demirden İnşaat Malzemeleri, Çelikten İnşaat Malzemeleri
Bilgi Teknolojisi (IT) Ürünleri Elektroniklerdeki Örneklere Bakın
Deri Ürünleri Semer, Deri El Çantası, Deri Ceket
Makine Parçaları Borular, Contalar, Motorlar
Makine Metal İşleme Makineleri, Sigara Yapan Makineler, Dikiş Makinesi, Baskı Makinesi
Makineler Makinedeki Örneklere Bakın
Yağ Mineral Yağlar, Bitkisel Yağlar
Cevher Demir Cevheri, Bakır Cevheri
Parçalar Makine Parçalarına Bakınız
Kişisel Etkiler Tablodaki Diğer Spesifik Örneklere Bakınız
Borular Plastik Borular, Çelik Borular, Bakır Borular
Bitkiler Laleler
Plastik Eşyalar Plastik Mutfak Eşyası, Plastik Ev Eşyası
Poliüretan Poliüretan İplikler, Poliüretan Tıbbı Eldivenler
Gaz(Propellant) Kimyasallardaki Örneklere Bakın
Lastik Ürünler Lastik Hortum, Lastik Taşıma Kayışı
Çubuk Kaynak Elektrodu, Yakıt Çubuğu, Bakır Çubuk
Konteynerle Taşıma Tablodaki Diğer Spesifik Örneklere Bakınız
Sıhhi Teçhizat Havlu, Kova, Deterjan, Diş Fırçası
Döküntü Plastik Döküntü, Köpük, Demir Döküntüleri
Yedek Parça Makine Parçalarındaki Örneklere Bakınız
Tekstil Keten İplik, Tişört (Giysilerdeki Örneklere Bakınız)
Aletler El Aletleri, Elektronik Aletler
Oyuncaklar Hediyelik Eşyalardaki Örneklere Bakınız
Çeşitli Ürünler Tablodaki Diğer Spesifik Örneklere Bakınız
Taşıtlar Botlar, Arabalar, Bisikletler
Silahlar Hançerler, Makineli Tüfekler
Kablolar-Teller Demir-Çelik Teller, Bakır Teller
Ahşap Eşyalar Ahşap Mobilya, Ahşap Mutfak Eşyaları

 

EK 10/A

G
Ü
V
E
N
İ
K

V
E

E
M
N
İ
Y
E


B
E
L
G
E
S
İ

EMNİYET VE GÜVENLİK BELGESİ

Taşıyıcı Beyan Türü Verildiği Tarih
Gümrük İdaresi
Form Kalemler
Referans numarası
Taşıtın kimliği ve ülkesi Eşyanın Uğrayacağı Ülkeler
Taşıma Türü Taşıma referans no Varış tarih ve saati
Çıkış gümrük idaresi Eşyanın bulunduğu yer İlk varış yeri kodu Acente
Girişten sonraki gümrük idaresi
Alıcı

 

Bildirim Tarafı
Gönderici Yükleme yeri Boşaltma yeri
Konşimento/taşıma senedi ref.no
Konteyner no Mühür No Brüt ağırlık
Nakliye ücretini ödeme şekli
Alıcı Bildirim tarafı
Gönderici Yükleme yeri

 

Boşatma yeri

 

Konşimento /taşıma senedi ref.no.
Konteyner no Mühür no Brüt ağırlık
Nakliye ücretini ödeme şekli
Kapların marka /no.su Taşıtın kimliği ve ülkesi

 

Açıklama

 

Eşyanın tanımı Eşya Kodu

 

BM  Tehlikeli Eşya Kodu

 

Kalem no

 

Özet beyanı veren kişi Tarih /yer
Temsilcisi İsim /imza

Emniyet ve Güvenlik Belgesine İlişkin Açıklama Notları

Bu form tek kalem eşya için düzenlenir.

Emniyet ve Güvenlik Belgesinin içerdiği bilgiler, giriş veya çıkış özet beyan için öngörülen verilere dayanır. Gerektiğinde, bu bilgiler özet beyanı veren kişi ve/veya onaylayan giriş/ çıkış gümrük idaresi tarafından değiştirilir. Emniyet ve Güvenlik Belgesi özet beyanı veren kişi tarafından doldurulur.

10/A nolu ekin açıklama notlarında yer alan hükümlere ilave olarak, aşağıda yer alan hususlara göre doldurulur.

1.Gümrük İdaresi: Giriş/çıkış gümrük idaresi kodu girilir.

2.Beyan türü: “IM” veya “EX” kodları belgenin giriş veya çıkış özet beyan verileri içermesi durumuna göre girilir.

3. Referans numarası: Referans numarası (deniz taşımacılığında IMO numarası gibi) girilir.

4. İlk varış yeri: İlk varış yeri kodu girilir.

5. Gümrük bölgesindeki ilk yere varış tarihi/saati: Gümrük bölgesindeki ilk yere varış tarihi ve saati girilir.

6. Ödeme şekli kodu: Taşıma ücretlerine ilişkin ödeme şekli kodu girilir.

7. BM Tehlikeli eşya kodu: Birleşmiş Milletler Tehlikeli Eşya kodu girilir.

8. Diğer: Belirli durumlara ilişkin diğer bilgiler girilir.


 

EK 10/B

EMNİYET VE GÜVENLİK BELGESİ KALEM LİSTESİ Beyan Türü Diğer listeler Verildiği Tarih
Gümrük İdaresi
Formlar BIS
Alıcı Bildirim tarafı

 

Gönderici Yükleme yeri Boşaltma yeri

 

Konşimento/taşıma senedi ref.no.
Konteyner no Mühür No Brüt Ağırlık
Nakliye ücretimi ödeme şekli
Kapların marka / no.su

 

Taşıtın Kimliği ve ülkesi
Açıklama
Eşyanın tanımı Eşya kodu
BM Tehlikeli Eşya Kodu
Kalem no
Alıcı Bildirim tarafı

 

Gönderici Yükleme Yeri Boşaltma Yeri

 

Konşimento /taşıma senedi ref.no
Konteyner no Mühür No Brüt Ağırlık
Nakliye ücretini ödeme şekli
Kapların marka/no.su Taşıtın kimliği ve ülkesi
Açıklama
Eşyanın tanımı Eşya Kodu
BM tehlikeli eşya kodu
Kalem no

Emniyet ve Güvenlik Belgesi Kalem Listesine İlişkin Açıklama Notları

10/A nolu ekin açıklama notlarında yer alan hükümlere ilave olarak, aşağıda yer alan hususlara göre doldurulmalıdır.

Kalem numarası: Kalemin müteselsil sıra numarasıdır.

Ödeme şekli kodu: Taşıma ücretlerine ilişkin ödeme şekli kodu girilir.

BM Tehlikeli eşya kodu: Birleşmiş Milletler Tehlikeli Eşya kodu girilir.


 

EK 10/C

SAPMA BİLDİRİMİ

Sapma Bildirim Formu

1.Sapma bildiriminde bulunan kişi

 

  2. Sınırı geçen taşıtın kimliği 3. Sınırdaki
taşıma şekli
a. Adı

 

b. Numarası

 

c. Referans numarası

 

d. Ülkesi

 

4. İlk varış yeri kodu

 

5. Fiili ilk varış yeri kodu

 

6. Gümrük bölgesindeki ilk varış yerine varış tarihi ve saati

 

 

7. Özet beyan no 8.Kalem sayısı
         

 


 

EK-10/Ç

GENEL BİLDİRİM FORMU
GENERAL DECLARATION FORM
        Geliş
Arrival
    Gidiş
Departure
1.1 Geminin Adı ve Cinsi
1.1 Name and type of ship

 

1.2 IMO Numarası
1.2 IMO number

 

1.3 Çağrı İşareti
1.3 Call sign

 

1.4 Sefer Numarası
1.4 Voyage number

 

2. Varış / Kalkış Limanı
2. Port of arrival/departure

 

3. Varış / Kalkış Tarihi ve Saati
3. Date and time of arrival/departure

 

4. Geminin Bayrağı
4. Flag State of ship

 

5. Kaptanın Adı
5. Name of Master

 

6. Son Uğrak Limanı / Sonraki Uğrak Limanı
6. Last port of call/Next port of call

 

7. Sicil Sertifikası (Liman, Tarih, Numara)
7. Certificate of registry (Port; date; number)

 

8. Gemi Acentesinin Adı ve İrtibat Bilgileri
8. Name and contact details of ship’s agent
9. Gros Tonaj
9. Gross tonnage

 

10. Net Tonaj
10. Net tonnage

 

11. Geminin Limandaki Pozisyonu (Rıhtım veya Konum)
11. Position of the ship in the port (berth or station)

 

12. Sefer ayrıntıları (Önceki ve sonraki uğrak limanları, gemide kalan yükün boşaltılacağı limanı belirtin)
12. Brief particulars of voyage (previous and subsequent ports of call; state where remaining cargo will be discharged)
13. Yük ayrıntıları (transit yük olma durumu vs.)
13. Brief description of the cargo (transit cargo etc.)

 

14. Mürettebat Sayısı (Kaptan dahil)
14. Number of crew(including master)

 

15. Yolcu Sayısı
15. Number of passengers

 

16. Açıklamalar
16. Remarks
Eklenen Dokümanlar (Kopya sayısı belirtilecektir.)
Attached documents (indicate number of copies)
17. Yük Bildirimi
17. Cargo Declaration

 

18. Gemi Stok Bildirimi
18. Ship’s Stores Declaration

 

19. Mürettebat Listesi
19. Crew List

 

20. Yolcu Listesi
20. Passenger List

 

21. Geminin atık ve artık alım hizmeti gereksinimleri
21. The ship’s requirements in terms of waste and residue reception facilities
22. Mürettebat Kişisel Eşya Bildirimi (sadece gelişte)
22. Crew’s Effects Declaration (only on arrival)

 

“23. Sağlık Bildirimi (gelişte)
23. Maritime Declaration of Health
(only on arrival)”

 

24. Tarih ve İmza-Mühür (Kaptan, Yetkili Acente)
24. Date and signature-stamp by master, authorized agent

 


 

EK-10/D

DENİZYOLU BEYAN FORMU/MARITIME DECLARATION FORM

 

   

 

Geliş
Arrival 
    Gidiş Departure

 

………………………………GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
………………………………….…Customs Directorate
BEYAN TARİHİ VE SAATİ 
(Date and time of declaration)
KAYIT NUMARASI (Registration number)   IMO NUMARASI 
(IMO number)
 
GEMİNİN ADI 
(Name of ship)
  GEMİNİN TÜRÜ 
(Type of ship)
 
GEMİNİN BAYRAĞI 
(Flag state of ship)
  KAPTANIN ADI 
(Name of master)
 
GEMİNİN KAYITLI OLDUĞU LİMAN
(Ship’s registration port)
  ACENTESİ
(Agent of ship)
 
GEMİNİN DONATANI 
(Owner of ship)
  EN SON KALKTIĞI LİMAN 
(Last port of call)
 
KALKIŞ LİMANI 
(Port of departure)
     
ÖNCEKİ UĞRAK/UĞRAYACAĞI LİMANLAR (Previous/next ports of call)  
DEMİR ATMA VEYA YANAŞMA YERİ (Anchorage or berth)   SEFER SAYISI 
(Voyage number)
  GELİŞ NEDENİ (Reason of arrival)  
MÜRETTEBAT SAYISI 
(Number of crew)
  YOLCU SAYISI 
(Number of passenger)
  MÜHÜR ADEDİ (Number of seal)  
1-Bu limana yük-yolcu çıkaracak mısınız? / Bu limandan yük-yolcu aldınız mı? 
(Will you discharge/disembark any cargo and/or passenger to this port? / Did you load/embark any cargo and/or passenger from this port?)
 
2-Tahliye edeceği yükü-yolcuyu aldığı limanlar-ülkeler / Bu limandan aldığı yükü-yolcuyu tahliye edeceği limanlar-ülkeler
(Loading/embarkation ports/countries of the cargo/passenger of which will be discharged/disembarked / Discharging ports/countries of the cargo/passenger loaded/embarked at this port )
 
3-Transit yük-yolcu var mı? 
(Is there any cargo or passenger in transit ?)
 
4-Başka limanlara çıkaracağınız yük-yolcuları bildiriniz? (sadece gelişte) 
(Please declare the cargo and the passengers which will be discharged/disembarked at the other ports?) (only at arrival)
 
5-Bu limana çıkaracağınız veya bu liman vasıtası ile başka limanlara aktarma ve transit edeceğiniz eşyadan özet beyana kaydedilmeyen eşya var mı? Varsa cins ve miktarı, marka ve numaralarını bildiriniz? / Çıkış bildiriminde yer almayan, bu limandan alınan eşya var mı? Varsa cins ve miktarı, marka ve numaralarını bildiriniz? 
(Is there any merchandise that was not declared in the bill of loading and of which will be discharged in this port or will be transshipped and transitted to other ports via this port? If any, please declare its quantity, type, brand and number? / Is there any merchandise loaded in this port which was not declared in the departure notification. If any, please declare its quantity, type, brand and number?)
 
6-Yükleriniz arasında barut, dinamit,harp mühimmatı ve yasak olan harp silahları ile uyuşturucu ve psikoptropik maddeler var mı? 
(Is there any gun-powder, dynamite, ammunition, forbidden war weapons and narcotic drugs and psychotrophic substances in your cargo?)
 
7- Katı veya sıvı atığın gemide olup olmadığı? 
(Whether there is solid or liquid waste in the ship.)
Bu tür bir atığı en son nerede boşalttınız?
(Where did you discharge this type of waste for the last time?)
 
8-Ayrıca beyan etmek istediğiniz herhangi bir husus var mı? 
(Is there anything else to declare?)
 

II-YAKIT VE KUMANYA İŞLEMLERİNE AİT BİLGİLER (INFORMATION ABOUT FUEL AND CHANDLER)
(İDARECE DOLDURULACAK / FILLED BY ADMINISTRATION)

Geliş / Gidiş Kontrolünde Tespit Edilen Yakıt ve Yağlar (The fuel and oil detected at arrival/departure control)

Cinsi
(Type)
Milli (M) (National) ÖTV’siz (Private consumption tax free) Yabancı (Y) (Foreign) Miktarı (Quantity) Birimi (Unit)
           
           
1-Yakıt ve kumanya tespiti; gemideki defterlere ve beyana uygun mu?
Uygun değilse, düzenlenen tutanağın tarih ve saati: 

(Whether detection of fuel and chandler is in accordance with the declarartion and the records kept at the ship? If not, date and time of the report issued.)
 
2-Yakıt/kumanya için daha önceki limanlarda tatbik edilmiş mühür ve bu limanda sökülen mühürler (Tatbik eden idare, adedi, yerleri ve numaraları) (sadece gelişte) 
[The seal that is affixed on the previous ports and the seal that is broken off in this port (office affixing the seal, quantity, places and numbers of the seals)] (only at arrival)
 
3-Geminin limana gelişinde yakıt/kumanya işlemleri nedeniyle tatbik edilen mühür varsa adedi, numarası, yerleri ve nedeni (sadece gelişte)
(If any seal was affixed for fuel/chandler procedures at arrival, quantity, numbers, places and the reason) (only at arrival)
 
4-Diğer hususlar 
(Other issues)

 

 
5-Dahili sefere çıkacak milli gemilerdeki vergilendirilmesi gereken akaryakıt ve kumanya burada beyan edilecektir. (Fuel/chandler has to be declared in national flag ships serving inland) Transit Yakıt/Transit Fuel F/OIL KUMANYA/SHIP CHANDLER
D/OIL  
L/OIL

 

Sağlık Bildirimi
Maritime Declaration of Health
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan ve taahhüt ederim.
I hereby confirm that the above-mentioned information is true and correct            . …../……./……..
Beyanı alan Gümrük Muhafaza Personeli
Customs Enforcement Officer in charge
Acente yetkilisi
Name of agent
Kaptan veya yerine bakanın adı soyadı
Name of master or acting man

 

ÇIKIŞTA İDARECE DOLDURULACAK / FILLED BY ADMINISTRATION AT DEPARTURE
Liman çıkış belgesi 
Port departure document
……./ …… / ……… tarihli ……………… sayılı

 


 

EK-10/E

 

 

HAVAYOLU BEYAN FORMU

(AIRWAY DECLARATION FORM)

Geliş Arrival Gidiş Departure

HAVA TAŞITINA İLİŞKİN BİLGİLER (INFORMATION ABOUT THE AIRCRAFT)

1- ŞİRKETİ (COMPANY):

 

5- GELDİĞİ YER, TARİH VE SAAT (DEPARTURE PORT, DATE AND TIME):

 

2- MİLLİYETİ (NATIONALITY) :

 

6-GİDECEĞİ YER, TARİH VE SAATİ (DESTINATION PORT, DATE AND TIME):

 

3- KUYRUGU (TAIL) :

 

7- KAPTANIN ADI (CAPTAIN’S NAME) :

 

4- UÇUŞ NUMARASI (FLIGHT NUMBER):

 

8- PERSONEL SAYISI (CREW NUMBER) :

 

YÜKE VE YOLCUYA İLİŞKİN BİLGİLER (İNFORMATİON ABOUT THE CARGO AND THE PASSENGER)
Bu limana çıkarılacak yük ve yolcu (cargo/passengers to be discharged /disembarked at this port) Bu limandan aldığı yük ve yolcu (cargo/passenger loaded/embarked at this port) Başka limanlara çıkaracağı yük ve yolcu (cargo/passenger discharged /disembarked at another port)
İkram (Catering supplies and products)  

 

   
Yolcu (Passenger)  

 

 

 

 

 

Kargo (Cargo)
Manifestoya veya özet beyana kaydedilmeyen eşya (Undeclared goods)  

 

 

 

 

 

KONTROLDE TESPİT EDİLEN YAKIT VE YAĞ ( DETECTED FUEL AND OIL )
Bu limana gelişte tespit edilen yakıt ve yağ ( Detected fuel and oil on arrival) Bu limandan gidişte tespit edilen yakıt ve yağ ( Detected fuel and oil on departure)
Cinsi (Type) Milli (M) National
Yabancı (Y) Foreign
Miktarı (Quantity) Cinsi (Type) Milli (M) National
Yabancı (Y) Foreign
Miktarı (Quantity)
MÜHÜR VE DİĞER HUSUSLAR (SEAL AND OTHERS)
Tatbik edilen mühür var ise adedi, yerleri ve mühür numarası (If any seal affixed, quantity, place and number)

 

 

 

Diğer hususlar (Other Issues)

 

 

 

Yukarıda belirttiğim hususlar ile uçakta ve personelin üzerinde yasak eşya ve madde bulunmadığını taahhüt ederim.
(I hereby confirm that there is not any forbidden goods or substances on the aircraft and on its staff.)

…/…/…. Saat (time)

Kaptan veya yerine bakanın adı soyadı Acente yetkilisi Gümrük Muhafaza Personeli
(Captain or acting man) (Authorised Agent) (Customs Enforcement Officer)

 

EK 10/F

RADYASYON ALARMI BİLDİRİM FORMU

TAEK FAKS NUMARASI: 0312-295 8947

FAKS TEYİT TELEFON NUMARALARI: 0312-295 8907, 0312-295 8908

(mesai saatleri içinde)

0312-295 8700 / 8024 (mesai saatleri dışında)

 

Gümrük idaresinin adı Tel no Faks no Dosya no Saat Tarih
Aracın cinsi Aracın plakası Aracın güzergâhı Firma ünvan ve adresi
1. Şoförün adı soyadı Doğum yeri ve tarihi Baba adı
2. Şoförün adı soyadı Doğum yeri ve tarihi Baba adı
Sabit dedektörün cinsi  
Sabit dedektör ölçüm değeri, birimi ve ölçüm kademesi Alarm durumunda ………. , ………. , ……….
Normal şartlarda ………. , ………. , ……….
El dedektör ölçüm değeri, birimi ve ölçüm kademesi Alarm durumunda ………. , ………. , ……….
Normal şartlarda ………. , ………. , ……….
Yükün niteliği hakkında detaylı bilgi  ………. , ………. , ……….
Yükün miktarı/ağırlığı/cinsi ………. , ………. , ……….
Varsa kontrol belgesinin kopyasını faksa ilave ediniz Var ( ) yok ( )
Formu tanzim eden personelin:Adı-Soyadı-İmzası Formu onaylayan birim yetkilisinin:Adı-Soyadı-İmzası
Bildirim yapılan TAEK görevlisinin adı-soyadı

 

TAEK DEĞERLENDİRMESİ

Açıklama

Radyasyon seviyesi normal, araç ve eşyanın girişinde sakınca yoktur ?

 [  ]

Radyasyon seviyesi yüksektir, araç ve eşya güvenli bölgeye alınsın ve TAEK incelemesi için bekletilsin ?

[  ]

Kontrol Belgesine sahip aracın/eşyanın giriş/çıkışında sakınca yoktur ?

[  ]

19/01/2004 tarihli ve ESGY-I-68-25 sayılı Dışişleri Bakanlığı Enerji, Su ve Çevre İşleri Genel Müdürlüğü yazısında belirtilen “Sınırda yapılan kontrollerde Metal Hurda Radyoaktif Madde tespit edilmesi durumunda yük geldiği ülkeye geri gönderilir” hususuna istinaden geri gönderilsin. ?

[  ]

Değerlendirmeyi yapan uzmanın:Adı-Soyadı-Ünvanı-İmzası

 

 

One thought on “Özet Beyan Formu ve Kullanma Talimatı

Comments are closed.