2012/24 Nolu İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğ

28480 sayılı ve 27 Kasım 2012 günlü Resmi Gazete Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ( 2012/24 Nolu)TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/24) Başvuru MADDE 1 – (1) 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında[…]