2013/1 sayılı İthalat tebliği Fuarlara ilişkin Tebliğ

28514 Sayılı 31.12.2012 Tarihli Resmi Gazatede Yayımlanan Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin 2013/1 Sayılı İthalat Tebliği Hakkında Ekonomi Bakanlığından:   İthalat işlemleri MADDE 1- (1) Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilirler. Perakende satış yapamazlar. Kat’i ithalat MADDE 2- (1) Fuar bitiminden sonra, yabancı ülke veya firmaların[…]