İthalatta Gözetim uygulamsına ilişkin tebliğĞ (Tebliğ No: 2012/6)

Ekonomi Bakanlığından:   İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ   (TEBLİĞ NO: 2012/6)   (08.11.2012 T. 82461 R.G.)   Kapsam   MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan[…]

İthalatta Gözetim uygulamsına ilişkin tebliğ (Tebliğ No: 2012/6)

Ekonomi Bakanlığından:   İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ   (TEBLİĞ NO: 2012/6)   (08.11.2012 T. 82461 R.G.)   Kapsam   MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan[…]