Brezilya, 100 üründe gümrük vergilerini artırdı

Brezilya, 100 üründe gümrük vergilerini artırdı 1 Ekim 2012’den itibaren 100 üründe ithalatta uygulamaya başladığı GÜMRÜK vergi artışına ilişkin liste ektedir.Söz konusu listeden görüleceği üzere;çelik, petro-kimya, eczacılık ve sermaye mallarında toplam100 üründe gümrük vergisi oranları %25’e çıkmıştır.Brezilya tarafı, yapılan artışın DTÖ-Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde yerli sanayiyi korumak amacıyla yapıldığını ve geçici olduğunu savunmaktadır.  […]

Brezilya, 100 üründe gümrük vergilerini artırdı

Brezilya, 100 üründe gümrük vergilerini artırdı 1 Ekim 2012’den itibaren 100 üründe ithalatta uygulamaya başladığı gümrük vergi artışına ilişkin liste ektedir.Söz konusu listeden görüleceği üzere;çelik, petro-kimya, eczacılık ve sermaye mallarında toplam100 üründe gümrük vergisi oranları %25’e çıkmıştır.Brezilya tarafı, yapılan artışın DTÖ-Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde yerli sanayiyi korumak amacıyla yapıldığını ve geçici olduğunu savunmaktadır.  […]