Onbirinci Kısım,Gümrük Cezaları,Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar

ONBİRİNCİ KISIM Cezalar BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 231 – Bu Kanun hükümlerinin uygulanması bağlamında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yer alan suç ve kabahatlere ilişkin hükümler saklıdır. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda suç veya kasten işlenen kabahat olarak tanımlanan fiillerin ancak taksirle işlenmeleri halinde, bu Kanun hükümlerine göre idari para cezası verilebilir. MADDE 232 – 1. Bu Kısmın[…]