Araçların Yüklenmesine ilişkin ölçü ve usuller ile tartı ve boyut ölçüm toleransları hakkında yönetmelik

8 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28461 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: ARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN ÖLÇÜ VE USULLER İLE TARTI VE BOYUT ÖLÇÜM TOLERANSLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan ve eşya taşımak amacıyla ülkemiz karayollarında seyreden ve Emniyet Genel[…]

Almanya Büyüme Tahminlerini Geri Çekti

Almanya Büyüme Tahminlerini Geri Çekti Almanya Büyüme Tahminlerini Geri Çekti Alman Hükümeti 2013 için büyüme tahminlerini %1,6’dan %1’e düşürdü. Ekonomi Bakanı Philipp Roesler “Hâlâ %1’lik bir büyümeden söz ediyoruz; bu nedenle Almanya açısından kriz sözkonusu değil” dedi. Bakanlık 2012 büyüme tahminlerini ise Nisan ayında öngörülen %0,7’den %0,8’e çıkardı. Böylece resmi tahminler, geçen hafta büyüme tahminlerini[…]

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG/2012-09)

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG/2012-09) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)’nin 4 üncü maddesinde tanımlanan teknik şartnamelerin listesinin yayımlanmasıdır. Kapsam MADDE 2[…]

2012/32 Sayılı Numune alma Kılavuzu

T.C. GUMRUK VE T.CARET BAKANLI.I Gumrukler Genel Mudurluğu Say. :B.21.0.GGM.0.19.01.00-010.06.01 08/10/2012 Konu :Numune Alma Kılavuzu GENELGE (2012/32) Bilindiği uzere, numune almaya ilişkin kurallar ile numune miktarları Gumruk Yonetmeliğifnin 198 ve 199 uncu maddelerinde belirlenmiştir. Ayrıca, Yonetmeliğin 198/c maddesinde Numune alımında emniyet tedbirlerinin alınmasında, temizlik kurallarına uyulmasında ve uygun numune kaplarının seciminde Musteşarlıkca belirlenen numune alma[…]

Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (TEBLİĞ NO: 2012/Taslak )

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:   TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ   (TEBLİĞ NO: 2012/Taslak )                 Amaç             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, çiğ et, kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünlerinin tekniğine uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması ve piyasaya arzına ilişkin hususları belirlemektir.            […]

Karar Sayısı : 2012/3792 Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa

    09.10.2012/28436 R.G.    BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/3792 Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan MallardaUygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 8/10/2012 tarihli ve103112 sayılı yazısı üzerine,4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci ve 12 nci maddelerine göre, BakanlarKurulu’nca 8/10/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.   GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ  

04.10.2012/28431 Mük. R.G. MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

 04.10.2012/28431 Mük. R.G. MİLLETLERARASI SÖZLEŞME  Karar Sayısı : 2012/3686 22/6/2012 tarihli ve 6333 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan Eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA ülkeleri ve EFTA ülkelerinin kendileri arasında taşınması amacıyla oluşturulan ekli “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme”ye beyanda bulunmak suretiyle katılmamız; Dışişleri Bakanlığının 29/8/2012 tarihli ve 5596442 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı[…]

İhracat Kıymet araştırması hakkında (2012/30) 26/09/2012

T.C. GUMRUK VE T.CARET BAKANLIĞI Gumrukler Genel Mudurlu.u Say. : B.21.0.GGM.0.04.01.00-10.06.01 Konu : .hracatta k.ymet ara.t.rmas. 26/09/2012 GENELGE (2012/ 30) İhracat kıymet araştırmalar. ile ilgili 2011/49 say.l. Genelgenin 3 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “3- Bu Genelgenin yururluğe girdiği tarih itibariyle gumruk idarelerince başlatılmış ancak  Maliye Bakanlığından cevap alınamaması nedeniyle henuz sonuclandırılmamış  kıymet araştırmalarının da[…]

ithalatda gözetim uygulamasına ilişkin tebliğ( Teblig no:2012/5) (27.09.2012 t.28424 R.G.)

Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/5) (27.09.2012 T. 28424 R.G.)   Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul[…]

ABD Temmuz 2012 Dış Ticaret Verileri Açıklandı

    ABD Temmuz 2012 Dış Ticaret Verileri Açıklandı ABD Ekonomik Analiz Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, 2012 yılı Ocak-Temmuz döneminde ABD, yaklaşık 913,5 milyar dolarlık mal ihracatı ve 364,9 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirmiştir. Aynı dönemde, yaklaşık 1.351 milyon dolarlık mal ithalatı yapan ABD’nin hizmet ithalatı yaklaşık 257,3 milyar dolardır. Bir önceki yılın aynı döneminde[…]