Gümrük genel tebliği (Tır işlemleri) seri no:1

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 15 kasım 2012 perşembe günlü 28468 sayılı resmi gazete’de  GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 1)’ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANDI. MADDE 1 –  Bu  Tetbliğin amacı, 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı 5 inci mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No:1)’nin 41 inci maddesinin birinci[…]