İkinci Bölüm,Eşyanın Menşei,Birinci Ayrım Eşyanın Tercili Olmayan Menşei

İKİNCİ BÖLÜM Eşyanın Menşei BİRİNCİ AYIRIM, Eşyanın Tercihli Olmayan Menşei MADDE 17– Eşyanın tercihli olmayan menşei; a) 15 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde öngörülen uygulamalar hariç olmak üzere, Türk Gümrük Tarifesinin uygulanması, b) Eşya ticaretine ilişkin tarife önlemleri dışında, Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan önlemlerin uygulanması, c) Menşe şahadetnamelerinin hazırlanması ve[…]