Gelir Vergisi Genel Tebliği (TASLAK) ( Seri No: 284 )

Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği (TASLAK) ( Seri No: 284 )   31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun1[1] 5 inci maddesi ile; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun2[2] 21 inci maddesinde değişiklik yapılmış olup, bu değişikliğe ilişkin açıklamalar bu Tebliğin[…]

GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi Tarihi : 23/10/2012 Sayısı : GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 1. Giriş 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13/6/2012 tarihli ve 6327 sayılı Bireysel Emeklilik[…]

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 99)

30 Ekim 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28452 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 99) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.[…]

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

24 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28451 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 – 10/1/2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: “(1) Gözetim belgesi taleplerine[…]

TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN!

  Kurban bayramının yaklaşması ile birlikte, Bölge Müdürlüğü mail adresine kurbanlarını yurtdışında kesmek isteyen kişilerin, kurban etlerini yurda getirip getiremeyecekleri ile ilgili bilgi taleplerinin çokluğu üzerine, konuyla ilgili broşür yayınlanmıştır. GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İstanbul Ticaret Odası Belge Tasdik HK.

İstanbul Ticaret Odası Belge Tasdik HK. 24 Ekim Arife Günü İhracat Dış Ticaret Blegeleri (ATR,EUR1,FORMA,MENŞEİ VB) onayı için tüm birimler Saat 13:00 kadar;İDTM Hizmet Birimin 16:00 kadar açık olduğu bilgisi alınmıştır. GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

2012/33 Sayılı Genelge YGM Sistemi hk

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.07.02.00.010.06.01 Konu : Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi __________________________________________________________________________________ Hükümet Meydanı Ulus 06100 ANKARA Ayrıntılı bilgi için:Müşavirler Dairesi Tel: (0312) 3068417 Faks: (0312) 3068965-95 GENELGE  ( 2012/33) Bilindiği üzere, Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:3) 1/9/2012[…]

2012/33 Sayılı Genelge YGM Sistemi hk.

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.07.02.00.010.06.01 Konu : Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi __________________________________________________________________________________ Hükümet Meydanı Ulus 06100 ANKARA Ayrıntılı bilgi için:Müşavirler Dairesi Tel: (0312) 3068417 Faks: (0312) 3068965-95 GENELGE ( 2012/33) Bilindiği üzere, Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:3) 1/9/2012[…]

TÜRKİYE’DE KAMU ALACAKLARININ MÜTESELSİL SORUMLULUK YOLUYLA TAHSİLİ EĞİLİMİ VE GÜMRÜK KANUNU UYGULAMASI

TÜRKİYE’DE KAMU ALACAKLARININ MÜTESELSİL SORUMLULUK YOLUYLA TAHSİLİ EĞİLİMİ VE GÜMRÜK KANUNU UYGULAMASI The Tendency of Collecting Public Debts by the Mean of Joint Liablity and the Practice of Customs Law in Turkey Barış BAHÇECİ∗   ÖZET Müteselsil sorumluluk müessesesi, özel hukuk kaynaklı olmakla beraber Türk vergi hukukunda uygulanmaktadır. Bu kapsamda gümrük müşavirleri de, müşterileriyle beraber[…]

Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği (TEBLİĞ NO: 2012/Taslak )

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:   TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ   (TEBLİĞ NO: 2012/Taslak )                 Amaç             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, çiğ et, kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünlerinin tekniğine uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması ve piyasaya arzına ilişkin hususları belirlemektir.            […]