Altıncı kitap,İkinci Bölüm Geri gelen eşya ve taşıtlar

İKİNCİ BÖLÜM Geri Gelen Eşya ve Taşıtlar Kesin ihracı yapıldıktan sonra geri gelen eşyanın ispatı MADDE 446- (1) İhraç edilen eşyanın; a) Gönderildiği ülkede yürürlükte olan mevzuat nedeniyle serbest dolaşıma girememesi veya kullanıma arz edilmemesi, b) Kusurlu olması veya sözleşme hükümlerine uygun olmaması nedenleriyle alıcısı tarafından kabul edilmemesi, c) İhracatçının elinde olmayan sebeplerle amaçlanan kullanıma[…]

Altıncı Kitap,Birinci kısım,Birinci Bölüm,Gümrük vergilerinden muhafiyet ve istisna

ALTINCI KİTAP Özellik Gösteren Faaliyetler BİRİNCİ KISIM Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna BİRİNCİ BÖLÜM Diplomatik Muafiyetler Diplomatik muafiyetlerden yararlanacak kişiler MADDE 438 – (1) Diplomatik muafiyetlerden; a) Yabancı devlet başkanları ve aileleri ile refakatlerine memur olanlar, b) Diplomatik pasaportu haiz olmak kaydıyla resmi bir ziyaret veya görev için Türkiye’ye gelen delegelerle, sivil ve askeri heyetler,[…]