Araçların Yüklenmesine ilişkin ölçü ve usuller ile tartı ve boyut ölçüm toleransları hakkında yönetmelik

8 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28461 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: ARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN ÖLÇÜ VE USULLER İLE TARTI VE BOYUT ÖLÇÜM TOLERANSLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan ve eşya taşımak amacıyla ülkemiz karayollarında seyreden ve Emniyet Genel[…]

Seccade olarak beyan edilen mallar gümrükte kontrole takıldı.

Seccade dediler ama… Seccade olarak beyan edilen        mallar gümrükte kontrole takıldı. Gümrük ekipleri yaptıkları incelemelerde konteynırda bulunan eşyanın, beyan edildiği gibi seccade değil sigara olduğunu belirledi. Bu durum, operasyonu yapan ekipler arasında ‘Bu seccadeler sağlığa zararlı’ esprilerine yol açtı. Kuzey Afrika Ülkesi Liberya’dan Türkiye’ye yola çıkan gemi önceki yükünü Ambarlı Gümrüğü’ne boşalttı. Seccade ve notebook[…]

ithalatda gözetim uygulamasına ilişkin tebliğ( Teblig no:2012/5) (27.09.2012 t.28424 R.G.)

Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/5) (27.09.2012 T. 28424 R.G.)   Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul[…]

Ukrayna'nın İthalat Tarifelerini Arttırma Talebi DTÖ Üyeleri'ni Endişelendiriyor

  Ukrayna’nın İthalat Tarifelerini Arttırma Talebi DTÖ Üyeleri’ni Endişelendiriyor Ukrayna, geçtiğimiz günlerde DTÖ üyesi ülkelere gönderdiği talep listesi ile birlik mevzuatının da izin verdiği maksimum tarife dahilinde 350 farklı ürün grubuna uyguladığı gümrük vergilerini arttırmayı planladığını bildirmiştir. Ekonomik öngörüler çerçevesinde Kiev hükümetinin bu talebinin toplam ithalat rakamlarında 4,6 milyar dolarlık bir düşüşe yol açacağı beklenmektedir.[…]

AB'ne 8712.GTİP li bisikletlerin Damping vergisinden kaçırılması hakkında

AB’NE 87.12 GTIP Lİ BİSİKLETLERİN DAMPİNG VERGİSİNDEN KAÇIRILMASI  İHR. HAKKINDA Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 87.12. 00.30 ve 87.12. 00.70 GTP’lu Motorsuz Bisikletler muhteviyatı eşya için uygulanan Damping Vergisini aşmak maksatlı, Çin menşeli eşyaları Endonezya, Malezya, Sri Lanka,Tunus menşeli göstererek Avrupa Birliği’ne sevk edildiğinin anlaşılması nedeniyle soruşturma açıldığı hk. AB Resmi Gazetesi ektedir.   Gümrük Müşavirlik[…]

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No 2006-3232)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No 2012-3241) (26.09.2012 t. 28423 s. R.G.)

           26.09.2012/28423 R.G. TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012-32/40) MADDE 1 – 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 11 inci maddesinin on[…]

Site Haritası

Anasayfa Hakkımızda Gümrük müşavirliği firmamız hakkında Temel Değerlerimiz Felsefemiz Misyonumuz Kalite politikamız Üyeliklerimiz Hizmetlerimiz Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık hizmetlerimiz İthalat hizmetlerimiz ve gerekli evraklar İhracat hizmetlerimiz ve gerekli evraklar Zati eşya ve naklihane hizmetlerimiz –Kişisel eşya için önemli bilgiler –Zati eşya için gereken evraklar –Zati eşya listesi –Naklihane ev eşyası için gereken evraklar –Naklihane ev[…]

Dördüncü Kısım,İhracat Rejimi

DÖRDÜNCÜ AYIRIM İhracat Rejimi MADDE 150– l. İhracat rejimi, serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. İhracat, ticaret politikası önlemleri ve gerektiği takdirde ihracat vergileri de dahil olmak üzere çıkış işlemlerine ilişkin hükümlerin uygulanmasıyla gerçekleştirilir. 2. Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilecek eşya, ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ile[…]