Elektrik ithalin KDV matrahının ay sonunda kesinleşmesi, ithalde ödenen KDV'nin bir sonraki ay tahakkuk etmesi ve yüklenilen KDV'den indirilememesi

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.10-2591 15/08/2012 Konu : Elektrik ithalin KDV matrahının ay sonunda kesinleşmesi, ithalde ödenen KDV’nin bir sonraki ay tahakkuk etmesi ve yüklenilen KDV’den indirilememesi İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; elektrik enerjisi sözleşmesine istinaden yurt dışından ithal ettiğiniz enerjinin, ilgili ayın son[…]