İthalatta Gözetim uygulamsına ilişkin tebliğ (Tebliğ No: 2012/6)

Ekonomi Bakanlığından:   İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ   (TEBLİĞ NO: 2012/6)   (08.11.2012 T. 82461 R.G.)   Kapsam   MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan[…]

Dijital şirketler geliyor

Dijital şirketler geliyor Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte bilişim uygulamaları devreye girdi. Dijital şirketlerin, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarına elektronik ortamda katılım mümkün hale geldi. Ayrıca, ticaret sicili işlemleri, MERSİS Projesi üzerinden 16 haneli, benzersiz bir numarayla yapılabilecek.   TÜRKİYE’nin elektronik ortamda yapılan ilk genel kurulu 19 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilecek. Gümrük ve Ticaret[…]

İpek Yolu Ülkeleri Arasındaki Ticaretin Kolaylaştırılması ve Geliştirilmesinde Gümrük İdarelerinin Rolü

Konulu V. Uluslararası Forum 29-30 Kasım 2012 Tarihlerinde İstanbul’da Düzenlenecektir 25 ülke, 13 uluslararası örgüt ve çok sayıda meslek kuruluşu ile ilgili kamu kurumlarının davet edildiği 5. Forum Toplantısının açılışı Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın iştirakleriyle 29 Kasım 2012 tarihinde İstanbul Marriot Renaissance Polat Oteli’nde gerçekleşecektir. 2008 yılında başlatılan “İpek Yolu Ülkeleri Arasındaki Ticaretin[…]

İpek Yolu Ülkeleri Arasındaki Ticaretin Kolaylaştırılması ve Geliştirilmesinde Gümrük İdarelerinin Rolü

İpek Yolu Ülkeleri Arasındaki Ticaretin Kolaylaştırılması ve Geliştirilmesinde Gümrük İdarelerinin Rolü Konulu V. Uluslararası Forum 29-30 Kasım 2012 Tarihlerinde İstanbul’da Düzenlenecektir 25 ülke, 13 uluslararası örgüt ve çok sayıda meslek kuruluşu ile ilgili kamu kurumlarının davet edildiği 5. Forum Toplantısının açılışı Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın iştirakleriyle 29 Kasım 2012 tarihinde İstanbul Marriot Renaissance[…]

2012/32 Sayılı Numune alma Kılavuzu

T.C. GUMRUK VE T.CARET BAKANLI.I Gumrukler Genel Mudurluğu Say. :B.21.0.GGM.0.19.01.00-010.06.01 08/10/2012 Konu :Numune Alma Kılavuzu GENELGE (2012/32) Bilindiği uzere, numune almaya ilişkin kurallar ile numune miktarları Gumruk Yonetmeliğifnin 198 ve 199 uncu maddelerinde belirlenmiştir. Ayrıca, Yonetmeliğin 198/c maddesinde Numune alımında emniyet tedbirlerinin alınmasında, temizlik kurallarına uyulmasında ve uygun numune kaplarının seciminde Musteşarlıkca belirlenen numune alma[…]

Özel Tüketim vergisi kanunu ekli liste Karar Sayısı : 2012/3792 09.10.2012/28436 R.G.

BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/3792 09.10.2012/28436 R.G. Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan MallardaUygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 8/10/2012 tarihli ve103112 sayılı yazısı üzerine,4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci ve 12 nci maddelerine göre, BakanlarKurulu’nca 8/10/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.  

04.10.2012/28431 Mük. R.G. MİLLETLERARASI SÖZLEŞME Karar Sayısı : 2012/3685

04.10.2012/28431 Mük. R.G. MİLLETLERARASI SÖZLEŞME  Karar Sayısı : 2012/3685 22/6/2012 tarihli ve 6334 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli “Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşme”ye beyanda bulunmak suretiyle katılmamız; Dışişleri Bakanlığının 29/8/2012 tarihli ve HUM/8813991 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/9/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                        Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI[…]

04.10.2012/28431 Mük. R.G. MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

                                                                                                         04.10.2012/28431 Mük. R.G. MİLLETLERARASI SÖZLEŞME   Karar Sayısı : 2012/3686 22/6/2012 tarihli ve 6333 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan Eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA ülkeleri ve EFTA ülkelerinin kendileri arasında taşınması amacıyla oluşturulan ekli “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme”ye beyanda bulunmak suretiyle katılmamız; Dışişleri Bakanlığının 29/8/2012 tarihli ve 5596442 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli[…]

Brezilya, 100 üründe gümrük vergilerini artırdı

Brezilya, 100 üründe gümrük vergilerini artırdı 1 Ekim 2012’den itibaren 100 üründe ithalatta uygulamaya başladığı gümrük vergi artışına ilişkin liste ektedir.Söz konusu listeden görüleceği üzere;çelik, petro-kimya, eczacılık ve sermaye mallarında toplam100 üründe gümrük vergisi oranları %25’e çıkmıştır.Brezilya tarafı, yapılan artışın DTÖ-Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde yerli sanayiyi korumak amacıyla yapıldığını ve geçici olduğunu savunmaktadır.  […]

2013 Ürün Güvenliği ve Denetimi Mevzuatı Hazırlık

2013 Ürün Güvenliği ve Denetimi Mevzuatı Hazırlık Ekonomi Bakanlığından; Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün bir yazısına atfen İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 03.10.2012 tarihli yazıda; 2013 Yılı mevzuat hazırlık çalışmaları çerçevesinde;mevzuatına ilişkin görüşlerin Bakanlıklarına iletilmesi talep edilmektedir. Detaylara aşağıdaki linklerden ulaşabilirisiniz.   Japonya’dan İthal Edilecek Gıda Ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün[…]