GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 98)

    04.10.2012/28431 R.G.          TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 98)   Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesi ve 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu[…]

KKDF kaynak kullanım destekleme fonu hakkında

   T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI                                                      Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı : B.21.1.GGM..0.04.00.00-156.06 – Konu: KKDF 01.10.2012/20273 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE   Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, kaynak kullanımını destekleme fonu uygulamasında fon kesintisi yapılmadan ithalatın gerçekleştirilebilmesi için ödemenin hangi hesaplara yapılması gerektiği hususunda tereddütler oluştuğu anlaşılmaktadır.   Konuya ilişkin olarak, Maliye Bakanlığının[…]

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 98)

    04.10.2012/28431 R.G.          TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 98)   Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesi ve 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu[…]

Külçe altın ithali ve altından mamul veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ve sikke altın ibaresinin netliği

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Külçe altın ithali ve altından mamul veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ve sikke altın ibaresinin netliği İlgide kayıtlı özelge talep formunda; dahilde ve ithalde 995/1000 den daha küçük saflıkta olan külçe altının KDV istisnası, netliği, altından mamul veya altın ihtiva[…]

Konteyner Taşımacılığı yapan firmalara Emniyet Genel Müdürlüğünden Uyarı

Konteyer Taşımacılığ yapan firmalaraın Listesine ulaşmak için  Tıklayınız. T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı    :B.21.0.GGM.0.20.00.00-MÜT.2012 Konu   :Konteyner Taşımacılığı       20.09.2012 / 19554 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE       İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan 30/08/2012 tarihli 64035-1211 sayılı yazıda, konteyner taşıyan araçlarda bulunması gereken güvenlik sistemleri ile ilgili[…]

İthalatta koruma önlemlerine ilişkin teblig (TEBLİĞ NO: 2012/15) (02.10.2012 T. 28429 R.G.)

Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/15) (02.10.2012 T. 28429 R.G.) Başvuru MADDE 1 – (1) Yerli üreticiler tarafından 3920.20.21.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu “Diğerleri” altında sınıflandırılan eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü ve ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı belirtilerek, İthalatta[…]

Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin ithalatında uygunluk yazısı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN İTHALİNDE UYGUNLUK YAZISI DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI   Amaç ve Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin ithalinde uygunluk yazısı düzenlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. Hukuki Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin[…]

Akaryakıt haricinde Petrol Ürünlerinin ithalinde uygunluk yazısı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN İTHALİNDE UYGUNLUK YAZISI DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI   Amaç ve Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin ithalinde uygunluk yazısı düzenlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. Hukuki Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin[…]

8415 Tarife Pozsiyonunda yer alan eşyalarda ÖTV

  T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı     :B.21.0.GGM.0.00.04.00-156.01.81 Konu   :8415 Tarife Pozisyonunda yer alan eşyalar da ÖTV       24.09.2012 / 19745 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE     Bilindiği üzere 84.15 pozisyonunun ilgili alt pozisyonlarında değerlendirilen (split sistemlerin dış üniteleri ve split sistemlerin iç üniteleri) eşyalar,  Dünya Gümrük Örgütünün[…]

8415 Tarife pozisyonunda yer alan eşyalara ÖTV

  T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı     :B.21.0.GGM.0.00.04.00-156.01.81 Konu   :8415 Tarife Pozisyonunda yer alan eşyalar da ÖTV       24.09.2012 / 19745 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE     Bilindiği üzere 84.15 pozisyonunun ilgili alt pozisyonlarında değerlendirilen (split sistemlerin dış üniteleri ve split sistemlerin iç üniteleri) eşyalar,  Dünya Gümrük Örgütünün[…]