Brezilya, 100 üründe gümrük vergilerini artırdı

Brezilya, 100 üründe gümrük vergilerini artırdı 1 Ekim 2012’den itibaren 100 üründe ithalatta uygulamaya başladığı GÜMRÜK vergi artışına ilişkin liste ektedir.Söz konusu listeden görüleceği üzere;çelik, petro-kimya, eczacılık ve sermaye mallarında toplam100 üründe gümrük vergisi oranları %25’e çıkmıştır.Brezilya tarafı, yapılan artışın DTÖ-Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde yerli sanayiyi korumak amacıyla yapıldığını ve geçici olduğunu savunmaktadır.  […]

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 98)

    04.10.2012/28431 R.G.          TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 98)   Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesi ve 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu[…]

Suriye Gümrük ikili anlaşmalar iptali

  T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı    :B.21.ABD.0.02.0.02-722.01.01.SY/ Konu   :Suriye Ortaklık Anlaşması   DAĞITIM   Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan 10.07.2012 tarihli ve 48772 sayılı yazıda özetle, 1 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye ile Suriye arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının, Suriye’de çıkan siyasi karışıklıklar nedeniyle 1 Aralık[…]