İhracı Yasak ve Ön izine bağlı ürünler

EKLER: 1. İhracı Yasak Mallar Listesi 2. İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi   EK 1/İHRACI YASAK MALLAR LİSTESİ MADDE YASAL DAYANAK 1-Kültür ve tabiat varlıkları (Eski eserler) 23/07/1983 tarih ve 18113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” 2-Hint keneviri 24/06/1933 tarih ve 2435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış[…]