Menşe Şahadetnamesi Örneği

Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) – EK 7 Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddesi: Madde 42 EK 7   1 İhracatçı( çeviri için ) Numara ORJİNAL ( çeviri için ) MENŞE ŞAHADETNAMESİ   ( çeviri için ) 2 Alıcı ( çeviri için ) 3 Menşe Ülkesi( çeviri için ) 4 Taşımaya İlişkin Bilgiler (Tercihe Bağlı)[…]

Gümrük Yönetmeliği

Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) İÇİNDEKİLER KONU MADDE BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar 1-3 İKİNCİ KISIM Kişilerin Hak ve Yükümlülüklerine İlişkin Çeşitli Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü 4-21 İKİNCİ BÖLÜM Onaylanmış Kişi Statüsü 22-26 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Karar 27-29 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bilgi 30 BEŞİNCİ BÖLÜM Süreler 31[…]