Menşe Şahadetnamesi Örneği

Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) – EK 7 Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddesi: Madde 42 EK 7   1 İhracatçı( çeviri için ) Numara ORJİNAL ( çeviri için ) MENŞE ŞAHADETNAMESİ   ( çeviri için ) 2 Alıcı ( çeviri için ) 3 Menşe Ülkesi( çeviri için ) 4 Taşımaya İlişkin Bilgiler (Tercihe Bağlı)[…]

Gümrük Yönetmeliği

Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) İÇİNDEKİLER KONU MADDE BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar 1-3 İKİNCİ KISIM Kişilerin Hak ve Yükümlülüklerine İlişkin Çeşitli Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü 4-21 İKİNCİ BÖLÜM Onaylanmış Kişi Statüsü 22-26 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Karar 27-29 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bilgi 30 BEŞİNCİ BÖLÜM Süreler 31[…]

İkinci Bölüm,Eşyanın Menşei,Birinci Ayrım Eşyanın Tercili Olmayan Menşei

İKİNCİ BÖLÜM Eşyanın Menşei BİRİNCİ AYIRIM, Eşyanın Tercihli Olmayan Menşei MADDE 17– Eşyanın tercihli olmayan menşei; a) 15 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde öngörülen uygulamalar hariç olmak üzere, Türk Gümrük Tarifesinin uygulanması, b) Eşya ticaretine ilişkin tarife önlemleri dışında, Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan önlemlerin uygulanması, c) Menşe şahadetnamelerinin hazırlanması ve[…]