8415 Tarife Pozsiyonunda yer alan eşyalarda ÖTV

  T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı     :B.21.0.GGM.0.00.04.00-156.01.81 Konu   :8415 Tarife Pozisyonunda yer alan eşyalar da ÖTV       24.09.2012 / 19745 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE     Bilindiği üzere 84.15 pozisyonunun ilgili alt pozisyonlarında değerlendirilen (split sistemlerin dış üniteleri ve split sistemlerin iç üniteleri) eşyalar,  Dünya Gümrük Örgütünün[…]

8415 Tarife pozisyonunda yer alan eşyalara ÖTV

  T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı     :B.21.0.GGM.0.00.04.00-156.01.81 Konu   :8415 Tarife Pozisyonunda yer alan eşyalar da ÖTV       24.09.2012 / 19745 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE     Bilindiği üzere 84.15 pozisyonunun ilgili alt pozisyonlarında değerlendirilen (split sistemlerin dış üniteleri ve split sistemlerin iç üniteleri) eşyalar,  Dünya Gümrük Örgütünün[…]