Özel Tüketim vergisi kanunu ekli liste Karar Sayısı : 2012/3792 09.10.2012/28436 R.G.

BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/3792 09.10.2012/28436 R.G. Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan MallardaUygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 8/10/2012 tarihli ve103112 sayılı yazısı üzerine,4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci ve 12 nci maddelerine göre, BakanlarKurulu’nca 8/10/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.