İhracat 2012/7 Nolu Ülke Masalarının Görev ve Faliyetlerine ilişkin tebliğ yayınlandı.

Ekonomi Bakanlığından: ÜLKE MASALARININ GÖREV VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2012/7) Nolu tebliği bu gün yayınlandı. Tebliğin amacı; Hükümetin 2023 Yılında ki ihracat stratejisi çerçevesinde hedeflerine taminen ulaşabilmek için ilgili Ülke/ Ülke gruplarına yönelik Dış ticaret ve Yatırım olanaklarını tabip etmek, değerlendirmek ve geliştirebilmek amacıyla, Ekonomi Bakanlığı takibinde Türkiye ihracatçı Birlikleri tarafından oluşturulacak ve ülke/ülke[…]