Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan

4 Aralık 2012  Tarihli 28487 sayılı Resmi Gazete KURUL KARARI Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan: TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK’İN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN, PURO VE SİGARİLLO İTHALATI, FİYATININ BELİRLENMESİ VE YURT İÇİNDE PAZARLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR’IN 6 NCI MADDESİNİN, MAKARON ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULUM VE İŞLEYİŞİNE[…]

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan

4 Aralık 2012  Tarihli 28487 sayılı Resmi Gazete KURUL KARARI Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan: TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK’İN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN, PURO VE SİGARİLLO İTHALATI, FİYATININ BELİRLENMESİ VE YURT İÇİNDE PAZARLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR’IN 6 NCI MADDESİNİN, MAKARON ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULUM VE İŞLEYİŞİNE[…]