Ukrayna'nın İthalat Tarifelerini Arttırma Talebi DTÖ Üyeleri'ni Endişelendiriyor

 

  • Ukrayna’nın İthalat Tarifelerini Arttırma Talebi DTÖ Üyeleri’ni Endişelendiriyor
  • Ukrayna, geçtiğimiz günlerde DTÖ üyesi ülkelere gönderdiği talep listesi ile birlik mevzuatının da izin verdiği maksimum tarife dahilinde 350 farklı ürün grubuna uyguladığı gümrük vergilerini arttırmayı planladığını bildirmiştir. Ekonomik öngörüler çerçevesinde Kiev hükümetinin bu talebinin toplam ithalat rakamlarında 4,6 milyar dolarlık bir düşüşe yol açacağı beklenmektedir.

14 Eylül 2012 tarihinde üye ülkelerin diplomatik birimlerine gönderilen belgelerle ilgili olarak Ukrayna makamlarının müzakere ve danışmalarda bulunma talebinde olduğu belirtilmiştir. 2011 yılında dış ticaret açığı bir önceki yıla göre % 50 oranında artarak 14 milyar dolara ulaşan Ukrayna, bu açığa yönelik olarak otomobil ithalatını da sınırlamak için de önlemler alacağını açıklamıştı.

Ekonomi ve dış ticaret uzmanları, Ukrayna’nın bu kararı uygulamaya geçirmesi sonrasında bu döneme kadar yapılan yüzlerce ticaret anlaşmasının yeniden müzakere edilmesine ve diğer ülkelerin de korunma önlemleri almasına neden olabileceğini, 4 yıllık kriz döneminde dahi ülkelerin çok fazla korunmacı politikalara yönelmemekle birlikte bu dönemde rekabet düzeyinde böyle bir tehdidin oluşabileceğini belirtmişlerdir.

DTÖ Genel Direktörü Pascal Lamy ise dünya ticaretinin 2012 yılında % 2,5 gibi bir büyüme göstereceğini ve korunmacı önlemlerin bu düşük oranda dahi etki yaratabileceğini açıklamıştır.

Dünya Ticaret Örgütü’nün mevcut üyelerinin yürürlükteki tarife tavan değerleri maksimum değerin altında kalan ve bu anlamda bir manevra alanı taşıyan bir nitelik göstermekle beraber 2008 yılında birliğe katılan Ukrayna bu maksimum değere oldukça yakın bir profil çizmektedir. Bununla birlikte Ukrayna’nın bu tür bir planı uygulaması halinde diğer üyelerin Ukrayna’yı cezalandırmak için aynı tarife artırımına gidemeyeceğini çünkü ülkelerin diğer tüm üyelere uygulamadığı bir tarife değişikliğine DTÖ mevzuatının izin vermediği belirtilmektedir. Bununla birlikte DTÖ sözcüsü Keith Rockwell Ukrayna’nın bu hamlesinin DTÖ kurallarına aykırı olmadığını açıklamıştır. GATT kurallarının 28. maddesi doğrultusunda bu uygulamanın önemli bir mevzuat açığından faydalanılarak yürürlüğe sokulmak istendiği vurgulanmaktadır.

DTÖ üyesi ülkelerin ticaret bakanlıklarının 12 Aralık 2012 tarihine kadar ilgili taleplere yönelik görüş bildirme süresi bulunmaktadır.

Kaynak: RTRS

Gümrük müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir