Zaman ve Kalite

http://www.fersaofset.com/images/0116.jpg

ZAMAN VE KALİTE

Hizmet sektöründeki firmaların verdikleri hizmetin kalitesi birçok faktöre bağlı olabilmektedir.

Örneğin bir fabrikanın üretim bandına girmesi gereken herhangi bir hammadde veya malzemeyi zamanında teslim

edemediğinizde, fabrika üretiminin durması; makinelerin ve tesisin zarar görmesine ya da tekrar çalışmaya başlayıncaya

kadar ciddi vakit kayıplarına neden olabilmektedir. Eğer ihracatçı bir firmaysanız, gümrük işlemlerinde ya da nakliye den

olan gecikmeler dolayısı ile; yurt dışındaki alıcıdan reklamasyon cezasına veya ihracat bedeli kesintileriyle karşı karşıya

kalınabilmektedir. Tüm bu sıkıntılar zamanın iyi kullanılmamasından kaynaklanmaktadır. Bizde bütün bunların farkında

olarak, yaptığımız işleri müşterilerimiz için en Hızlı, Güvenli, Maliyetsiz ve Sorunsuz bir şekilde yapmayı hedef edindik.